60 درصد آب‌هاي آشاميدني آلوده به مدفوع است

اداره مرکزي آمار اعلام کرده که نظر به ارزيابي اين نهاد از کيفيت آب‌هاي افغانستان، حدود 60 درصد از آب‌هاي آشاميدني به مدفوع آلوده‌ است.
اين ارزيابي در مدت 5 ماه توسط اداره مرکزي آمار افغانستان با حمايت فني صندوق حمايت از کودکان سازمان ملل (يونيسف) در 900 خانه و 10 ولايت انجام شده‌است.
اين تيم‌ها آب‌هايي را که مردم در خانه‌هاي شان استفاده مي‌کنند نمونه برداري کرده و بعد از آزمايش مشخص شده که آين آب‌ها با مدفوع انساني و حيواني آلوده‌ است.
در اين نمونه‌برداري 6 مورد از هر 10 نمونه، آلوده به مدفوع بوده و ميزان آلوده‌گي در اين ده ولايت در روستاها 68 درصد و در مناطق شهري 52 درصد بوده‌ است.
به گفته اين نهاد بيشتر آب‌ها بعد از اين که از منابع اصلي گرفته مي‌شود به دليل نگهداري نادرست و حمل و نقل ناسالم آلوده مي‌شود. اين نوع آب‌ها از هر 5 نمونه 4 مورد آن آلوده بوده ‌است.
اداره آمار افغانستان اعلام کرده که در اين ارزيابي مشخص شده که منابع اصلي آب آنهايي که از چشمه، لوله‌هاي آب، شيرهاي عمومي آب، چاه‌هاي پمپي و چاه‌هاي ديگر استفاده مي‌کنند، کمي بيشتر از نصف آنها آلوده‌ است.
مسؤولان وزارت صحت عامه از مردم خواسته آب‌هايي را که امکان آلوده‌گي آنها وجود دارد بعد از جوشاندن استفاده کنند. علاوه بر آن تلاش کنند که آب‌ها را به صورت سالم نگهداري کنند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید