رييس صحت عامه هرات: به زودي يک شفاخانه ايمرجنسي در هرات ساخته خواهد شد

رييس صحت عامه هرات مي گويد که قرار است در سال 97، شفاخانه تخصصي ايمرجنسي و توروماتولوژي در هرات ساخته شود.
داکتر عبدالحکيم تمنا ؛ رييس اداره صحت عامه هرات که در دومين سمپوزيم ملي براي
آماده‌گي برگزاري کانگرس بين المللي کشورهاي جنوب آسيا در سال 2018 صحبت مي کرد، گفت: از سال ها قبل و بنا به نياز، به دنبال ساخت شفاخانه ايمرجنسي در هرات بوديم که با حمايت والي هرات، به اين مهم دست يافتيم.
او گفت که قرار است يک ميليون و دوصد هزار دالر براي ساخت فاز اول اين شفاخانه در بودجه سال مالي 97 در نظر گرفته شود.
وي يادآور شد که زمين سابق اداره ترافيک هرات براي ساخت اين شفاخانه در نظر گرفته شده و وزارت صحت عامه هم به دنبال تمليک آن است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید