در نشست بررسي برگزاري انتخابات پارلماني

خانم وسيمه بادغيسي کميشر کميسيون مستقل انتخابات: کميسيون انتخابات نياز به حمايت دارد و ما جانب عدالت و انصاف را مي‌گيريم

صديق الله توحيدي: کساني‌که تقلب کردند امروز زعيم و رهبر ملي شده اند

آصف آشنا: از کودتاچيان انتخاباتي انتظار برگزاري انتخابات شفاف را نداشته باشيم

برخي از حاضرين: سخنگوي کميسيون انتخابات، باور به انتخابات ندارد و اين روش را غير اسلامي تلقي مي‌کند

موضوع انتخابات پارلماني روز چهارشنبه 26 ميزان در کانون اصلاحات طي يک نشست به بررسي گرفته شد.
در اين نشست برخي از مسؤولان کميسيون هاي انتخاباتي ونهادهاي ناظر، پرسش‌ها، ديدگاه‌ها و نگراني‌هاي شان را در رابطه به چگونگي برگزاري انتخابات پارلماني و رياست جمهوري آينده بيان داشتند.
در آغاز نشست، حشمت رادفر مشاور رسانه‌يي رياست اجراييه در مورد چگونگي انتخابات هاي گذشته نظر خود را گفت و اشاره داشت که برگزاري انتخابات شفاف و عاري از تقلب، کار دشوار اما ممکن است.
وي تأکيد کرد، در حالي که مطابق توافقنامه سياسي، اصلاحات در نظام انتخاباتي يک اصل است ولي با آن هم اصلاح نظام انتخاباتي به کندي پيش مي رود و در اين راستا قدم‌هاي جدي تا حال برداشته نشده و کاربرد تکنالوژي نوين از بحث هاي عمده است که بايد کميسيون انتخابات به آن بپردازد.
پس از آن وسيمه بادغيسي کميشنر و معاون عملياتي کميسيون مستقل انتخابات ضمن بر شمردن پيشرفت هاي کار کميسيون انتخابات گفت: کميسيون به عنوان يک نهاد دموکراتيک تلاش دارد تا جانب انصاف وعدالت را بگيرد، از اين لحاظ به حمايت همه مردم و نهادها نياز دارد.
خانم بادغيسي وانمود ساخت که در بيست ولايت، مراکز رأي دهي به بررسي گرفته شده و تمام آدرس مراکز رأي دهي در اختيار مردم قرار خواهد گرفت.
به همين گونه آقاي روحاني از کميسيون شکايات انتخاباتي نيز در رابطه به پيشرفت کار در آن کميسيون به حاضرين معلومات داد و گفت، طرزالعمل استخدام کارمندان را اصلاح وشفاف ساختيم و آن چه برما مربوط مي شود کوشش مي کنيم در فضاي باز و دموکراتيک و مطابق قانون حل و فصل شود.
پس از گزارش اين دو کميشنر، بخش نقد کارکردهاي کميسيون هاي انتخاباتي بود و يوسف رشيدي از اداره فيفا گفت که در برگزاري انتخابات پارلماني سليقه هاي سياسي موجود است و برخي از حلقات نمي خواهند اين پروسه عملي شود.
وي اظهار داشت، در حالي که تاريخ انتخابات معلوم است ولي حوزه هاي انتخاباتي مشخص نشده و پروسه تدارکاتي به مشکل مواجه شده است واگر انتخابات پارلماني به تعويق افتد اين تأخير بالاي برگزاري انتخابات رياست جمهوري هم تأثير منفي خواهد داشت و بايد مسؤولان کميسيون هاي انتخاباتي پيشنهادها و نظريات نهادهاي سياسي را بشنوند.
اما ايوب زاده از تيفا سخنان جدي تر در مورد برگزاري انتخابات داشت و گفت که حکومت در مورد چگونگي برگزاري انتخابات متوسل به عوام فريبي شده است و تا حال هيچ نهادي واقعيت ها را نگفته است.
وي برخورد دوگانه حکومت، عدم توافق سياسي احزاب سياسي، ضعيف برخورد کردن رياست اجراييه را از چالش هاي عمدة برگزاري انتخابات تلقي کرد و به صراحت گفت: اراده سياسي براي برگزاري انتخابات وجود ندارد و کسي توقع نداشته باشد که حکومت انتخابات را به زودي برگزار مي کند.
وي همچنان گفت که جامعه جهاني نيز در رابطه به برگزاري انتخابات افغانستان موضع واحد ندارد.
پس از آن صديق الله توحيدي معاون کميسيون اصلاحات انتخاباتي گفت: اصلاحات در نظام انتخاباتي جز تغيير کميشنران ديگر هيچ کاري نشده است و حکومت به بسته هاي پيشنهادي ما توجه نکرد.
وي افزود: حکومت تعهد ندارد و حاضر نشد تا لويه جرگه قانون اساسي برگزار شود و جالب اين است کي هر که تقلب مي کند رهبر و زعيم ملي مي‌شود و تعدادي به دنبال آنها مي روند و از خاينان ملي حمايت مي کنند.
آصف آشنا از فعالان سياسي کشور گفت: آن عده کساني که متهم به کودتاي انتخاباتي و تقلب شده بودند، امروز در قدرت اند و با اين حال چگونه به آينده اميدوار باشيم و به اين فکر باشيم که انتخابات شفاف از سوي کودتاچيان انتخاباتي برگزار مي شود.
وي گفت، همه‌ي شعارهاي برگزاري انتخابات از سوي حکومت نمايشي است و حکومت سناريو هايي دارد که پروسه انتخابات را تهديد مي کند.
وي خاطرنشان ساخت که سه تن از کميشنران کميسيون هاي انتخاباتي تحت مديريت ارگ قرار ندارند و حکومت در فکر توطيه برضد اين کميشنران است.
آقاي آشنا گفت که احتمال اعلام حالت اضطرار از سوي حکومت غني براي برگزار نشدن انتخابات وجود دارد.
دراين بخش برخي از خانم بادغيسي سوال کردند که چرا کميسيون انتخابات د رمورد اتهاماتي که بر اين کميسيون وارد مي شود، فعال نيست؟
يک تن از حاضران اين نشست گفت که سخنگوي کميسيون انتخابات اساساً به انتخابات باور ندارد و آن را روش غير اسلامي مي داند. پس چگونه اتهامات را رد کند.
به همين گونه در اين نشست از ضعيف بودن برخي از کميشنران کميسيون انتخابات نيز سخن زده شد و گفتند که مسؤولان کميسيون انتخابات فکر مي کنند وابسته به حکومت اند و به همين منظور است که بيشتر مسايل انتخابات را وزيران کابينه به پيش مي برند و وزير ماليه به رييس کميسيون انتخابات ديکته مي کند و فکر مي کند که وي مامور او است در حالي که بايد رييس کميسيون انتخابات وزيران را به کميسيون بخواهد و در رابطه به برگزاري انتخابات و مشکلات آن مشوره و تبادل نظر کند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید