فرد مظنون حمله مونشن بازداشت شد

پوليس مونشن چند ساعت پس از وقوع چند حمله با کارد در شهر مونشن، فرد مظنون را باز داشت کرد. فرد مهاجم بامداد ديروز با کارد به چند نفر در مناطق مختلف اين شهر حمله کرده است.
بامداد روز، در حمله يک مرد مسلح با چاقو، حداقل چهار تن زخمي شدند. پوليس مونشن مي گويد که خطر مرگ هيچ يک از زخمي ها را تهديد نمي کند.
پيش تر، مقامات گفته بودند که “همه نيروي پوليس” را که ممکن بوده، براي جستجو و باز داشت فرد مهاجم به منطقه اعزام کرده اند.
معلومات اوليه نشان مي دهند که فرد مهاجم که حدود 40 سال عمر دارد به تنهايي عمل کرده است. گفته مي شود که مهاجم قربانيان خود را در چهار يا پنج منطقه مختلف شهر مونشن هدف قرار داده است.
در همين حال، پوليس از مردم در منطقه “ميدان روزنهايمر” خواسته بود تا در منازل خود بمانند. به مدت چند ساعت، صداي آژير پوليس در مناطق مختلف شهر مونشن به گوش مي رسيد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید