ناتو به ناتواني خود در مقابل روسيه اعتراف نمود

مجله آلماني شپيگل با اشاره به گزارش مخفي ناتو که در اختياراين نشريه قرار گرفته است نوشت:
اين سند که تحت عنوان “گزارش اوليه در مورد تقويت توان بازدارنده گي و دفاع از ائتلاف ” منتشر گرديده، ” توانايي نيروهاي ائتلاف ناتو را “در صورت لزوم به سرعت و منطقي عمل نمايد” زير سوال مي برد.
رسانه آلماني در تفسير اين سند مي نويسد که توانايي هاي ناتو” به صورت منطقي گسترش واستقرار سريع نيرو ها در قلمرو تحت فرماندهي ناتو” ، بعد از پايان جنگ سرد کاهش يافته است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید