اختلاف ايالت هاي آلمان بر سر اخراج پناهجويان افغان

رهبر حزب موت (شجاعت): ايجاد بازداشتگاه‌ها براي

پناهجويان، خلاف ارزش‌هاي بشري است

ايالت هاي آلمان هنوز بر سر اخراج پناهجويان افغان به کشور شان اختلاف نظر دارند. قرار است امروز سه شنبه باز هم يک پرواز به منظور انتقال شمار ديگري از پناهجويان رد شدة افغان به افغانستان صورت بگيرد.
دست کم دو ايالت آلمان، هنوز هم نمي‌خواهند در اخراج هاي تازه پناهجويان افغان به کشور شان سهم بگيرند اين مطلب را روزنامه آلماني راينيشه پُست در شماره ديروز دوشنبه خود از قول وزارت هاي داخله اين ايالت ها به نشر رسانده است. به اساس اين گزارش ايالت تورينگن، که از سوي ائتلاف احزاب سوسيال دموکرات و سبز ها اداره مي‌شود، گفته است که تا کنون هيچ پناهجويي را به افغانستان بازنگردانده است و در آينده نيز چنين چيزي را در نظر ندارد.
همچنان حزب موت (شجاعت) که رهبري آن را خانم کلاودياستمه، به عهده دارد و در ايالت مونشن بيشتر نفوذ دارد، موضع مشابهي دارد.
خبرنگار افتخاري روزنامه آرمان ملي در آلمان خبر داد که شماري از مسؤولان حزب موت روز يکشنبه به شهر ا يسبورگ، جايي که بازداشتگاه براي نگهداري پناهجوياني ايجاد شده تا آنان را تحت نظارت داشته باشند رفته و با پناهجويان ملاقات و مذاکره کردند و مشکلات شان را جمع آوري نمودند تا در پارلمان مونشن ارايه نمايند.
به گزارش خبرنگار آرمان ملي، در حالي حاضر در سه ايالت آلمان بازداشتگاه هايي ايجاد شده و در آ ن پناهجوياني که از سوي محاکم اول و دوم قبول نشده اند نگهداري مي شوند.
گفته مي شود پناهجوياني که درا ين بازداشتگاه ها نگهداري مي شوند از کمک هاي نهادهاي امداد رساني و مشاوران قانوني محروم هستند و پول سوسيال که از سوي دولت آلمان اخذ مي کردند نيز براي شان تاديه نمي شود و به همين ترتيب، آنان اجازه ديدار با ديگران را ندارند.
حزب موت (شجاعت) ايجاد چنين بازداشتگاه ها در کشور آلمان را خلاف انسانيت وارزش هاي بشري عنوان کرد و در يک گردهمايي، مشکلات پناهجويان را استماع کرد و اين مشکلات به پارلمان ايالت مونشن انتقال خواهد يافت.
اکثريت ايالت هاي آلمان برعکس به توافق ميان اداره فدرال و اداره هاي ايالتي اشاره کرده اند که به اساس آن پناهجوياني که مرتکب جرم و جنايت مي شوند و يا افراد خطرساز و آن‌هايي که از تشخيص هويت خود سر باز مي‌زنند، به صورت انفرادي به افغانستان بازگردانده شده مي توانند.
در همين حال گروهي از مهاجران افغان و آلماني هاي ساکن شهر بوبلينگن در اعتراض به اخراج هاي گروهي و اجباري به افغانستان دست به تظاهرات زدند.
سازمان حامي حقوق بشر پرو ازول، حزب موت (شجاعت) و شوراي پناهجويان ايالت بايرن خواستار متوقف ساختن اخراج پناهجويان به افغانستان شده اند.
اين در حاليست که يو ان اچ سي آر از پارلمان جديد آلمان خواست که حفاظت بهتر از پناهجويان را ارائه کند. بنا بر اين نمايندگان بايد نسبت به حفظ باز بودن جامعه و مسؤوليت آلمان براي حمايت بين المللي از پناهجويان، تأثير گذار باشند.
کمسيارياي عالي پناهنده‌گان سازمان ملل متحد از پارلمان جديد آلمان خواستار بهبود حفاظت از پناهجويان در آلمان و در اروپا گرديده است. اين کميسارياي روز يکشنبه در برلين گفت که نماينده‌گان بايد نسبت به حفظ باز بودن جامعه در قبال پناهجويان و مسؤوليت آلمان براي حمايت بين المللي از پناهجويان، تاثير گذار باشند. بنابرين، کميسارياي عالي پناهجويان ملل متحد با پيشنهادات خاصي براي اقدام سياسي به بوندستاگ يا پارلمان آلمان تماس گرفته است.
توافق اساسي اين اقدام بايد اين امر باشد که پناهجويان نياز به حفاظت دارند و بازگشت به کشورشان امکان پذير نيست.
جامعه آلمان تا به امروز از اين امر پشتيباني کرده است. علاوه بر اين، ادغام پناهجويان در جامعه بايد بهتر شود. علاوه بر اين، همانطور که برنامه ريزي شده، ادغام اعضاي خانواده براي پناهجويان از ماه مارچ سال 2018 بايد مجددا ادامه پيدا کند.
کميسارياي عالي پناهنده‌گان سازمان ملل متحد هم زمان دستاورد هاي قابل توجهي در پذيرش، رسيده‌گي به پرونده پناهندگي و تلاش ها براي ادغام” در آلمان را ستوده است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید