صدها سرباز آموزش يافته به قواي کوماندوي افغانستان افزوده شد

مقام‌های افغان و امریکایی می‌گویند که قوای ویژه یا کماندوی افغانستان در سرکوب دهشت افکنان مؤثریت زیاد دارند.
۸۳۰ سرباز دیگر کماندو پس از اکمال دورۀ تعلیمات ویژه، هفته گذشته به صفوف قوای مسلح افغانستان پیوستند.
مقامات در وزارت دفاع می گویند که با پیوستن این سربازان شمار قوای کماندوی افغان به ۱۷۸۳۰ نفر رسید.
محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع گفت که بر اساس طرح امنیتی چهار سالۀ حکومت افغانستان، قرار است در کنار سایر قوا، نیروی کماندوی قوای مسلح افغانستان نیز دوبرابر شود.
سربازان جدید کماندو، به گفتۀ سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در سه لوای کماندو تقسیمات شده و در هنگام ضرورت در سرتاسر افغانستان عملیات ضد دهشت افکنی را انجام خواهند داد.
آموزگاران افغان و امریکایی، این سربازان را آموزش داده و پس از فراغت، تجهیزات خاص و پیشرفتۀ عملیاتی و استخباراتی که از سوی ایالات متحده فراهم شده است، در اختیار این سربازان قرار داده شد.جنرال بسم الله وزیری، فرمانده قول اردوی کوماندوی افغانستان که به تازه‌گی ایجاد شده است، افزایش شمار کوماندو های افغان را “خبر خوش به افغان ها و خبر بد به دشمنان کشور” خواند.
در حال حاضر، اکثر عملیات تهاجمی را در کشور، قوای کماندو انجام می‌دهد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید