دولت اسپانيا اداره کاتالونيا را به دست گرفت

دولت مرکزي اسپانيا با لغو خودمختاري کاتالونيا، اداره دولت محلي کاتالونيا را به دست گرفته است.
دولت اسپانيا مي‌گويد: رييس و وزيران دولت محلي کاتالونيا و همچنين رييس پوليس اين منطقه را از کار برکنار کرده است.
ماريانو راخوي، نخست وزير اسپانيا، پارلمان کاتالونيا را منحل اعلام کرد. کمي پيش از آن پارلمان کاتالونيا به اعلام استقلال از اسپانيا رأي داده بود.
ثريا سانز دوسانتاماريا، معاون نخست وزير اسپانيا، به طور رسمي مسؤول اداره کاتالونيا اعلام شده است.
با انحلال پارلمان محلي، دولت اسپانيا مي‌خواهد در ماه دسامبر (حدود يک ماه ديگر) در کاتالونيا انتخابات برگزار کند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید