نرخ عشر و زکات طالبان معلوم شد

برخي اعضاي شوراي ولايتي غور با تأييد اين خبر مي‌گويند، افراد گروه طالبان از يک هفته به اين سو در بخش‌هايي از ولسوالي‌هاي دولتيار و لعل و سرجنگل رفته و دست به جمع آوري عُشر و زکات زده‌اند.
به گفتة حميدالله متحد، عضو شوراي ولايتي غور، گروه طالبان از هر موتر باربري باشنده‌گان محل مبلغ هفت هزار،‌ از هر تراکتور مبلغ شش هزار،‌ از هر موترسايکل و ماشين‌هاي خياطي از 250 الي 5 هزار افغاني جمع آوري مي‌کنند.
اين عضو شوراي ولايتي غور مي‌گويد که طالبان بيشتر از مناطق پُشته نور، سَمَک، قاضي‌ها و سرآب اين مقدار پول را جمع آوري کرده اند.
شماري از باشنده‌گان ولسوالي دولتيار از دادن پول به گروه طالبان خود داري کرده و عليه اين گروه سلاح برداشته اند.
به گفتة اين عضو شوراي ولايتي غور، حکومت تا کنون واکنشي نسبت به اين اتفاقات نشان نداده است.
عبدالحميد ناطقي، عضو ديگر شوراي ولايتي غور هم مي‌گويد: افراد اين گروه حتا در روستاهاي نزديک به ولسوالي دولتيار آمده و از فرآورده‌هاي زراعتي و آسياب‌هاي مردم پول خواسته‌اند.
او همچنان مي‌گويد که طالبان نامه‌هايي را به بخش‌هايي از ولسوالي لعل و سرجنگل فرستاده و علاوه بر “باج‌گيري” از مردم، خواهان جا به جايي افراد شان به اين مناطق شدند.
عبدالحي خطيبي سخنگوي والي غور جمع آوري عُشرو زکات را تأييد مي‌کند اما مي‌گويد که اين کار در مناطق زير اداره حکومت صورت نگرفته است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید