واکنش ارگ به گزارش خويش خوري معارف

محمداشرف غني، رييس جمهوري کشور در جلسه شوراي عالي قواي بشري در واکنش به گزارش «ميک» مبني بر فساد نظام معارف و عدم استخدام آموزگاران شايسته گفته است که چارچوب حقوقي وزارت معارف بايد مشخص گردد و در جايي‌که قانون پاسخگو نيست، تعديلات آورده شود.
رييس جمهور به کميسيون اصلاحات اداري و خدمات ملکي هدايت داد که رؤساي معارف ولايت‌ها را که قبلاً امتحانات شان گرفته شده را معرفي کرده و 9 هزار بست خالي معلمان را به رقابت بگذارند.
وي گزارش کميته نظارت و ارزيابي يا ميک را يک فرصت خوانده و اظهار کرد که اقدام همه جانبه و سراسري درباره وضعيت معارف بايد روي دست گرفته شود و راه حل هاي مناسب جستجو گردد.
گفتني است که به تازه‌گي کميته نظارت و ارزيابي در رابطه با معارف، گزارشي را به نشر رساند که نشان داد فساد
گسترده‌اي در اين نظام وجود دارد مانع استخدام آموزگاران براساس شايسته‌سالاري شده‌ است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید