نشست مشترک سرمايه‌گذاران افغانستان و روسيه برگزار مي‌شود

مقام‌ها در اتاق تجارت و صنايع افغانستان مي‌گويند که قرار است امروز نشست مشترک ميان سرمايه‌گذاران و بازرگانان افغان و روسيه در کابل برگزار شود.
به گفتة صيام‌الدين پسرلي، سخنگوي اتاق تجارت و صنايع افغانستان، بازرگانان روسيه و افغانستان، امروز روي گسترش روابط تجاري ميان دو کشور بحث و گفت‌وگو مي‌کنند.
او تأکيد کرد که تاجران روسي تلاش مي‌کنند در بخش صنعت، معادن، زراعت و بانکداري در اين کشور سرمايه‌گذاري کنند.
به گفتة مقام‌هاي اتاق تجارت و صنايع افغانستان حدود 27 بازرگان روسي در اين نشست شرکت مي‌کنند که در عرصه‌هاي مختلف ميان بازرگانان دو کشور قراردادهايي نيز به امضا خواهد رسيد.
اتاق تجارت وصنايع افغانستان برگزاري چنين نشست‌ها را اميدوار کننده مي‌خواند و تأکيد دارد که اين نشست‌ها تأثيرات خوبي بر رشد اقتصادي و رشد روابط بازرگاني مي‌گذارد.
بر اساس آمار اتاق تجارت و صنايع افغانستان در سال گذشتة خورشيدي، کابل به ارزش بيش از 21 ميليون دالر کالا به روسيه صادر کرده و در عين حال به ارزش 260 ميليون دالر نيز واردات داشته است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید