زمان رسيده‌گي تقاضاهاي پناهنده‌گي در آلمان باز هم طولاني‌تر شد

اداره فدرال مهاجرت و پناهنده‌گي آلمان در آغاز سال، سرعت شگرفي درپيشبرد روند پناهنده‌گي از خود نشان داد. فعلاً، کاهش کارمندان دراين اداره پيشبرد برنامه ها را کند کرده است. همچنين در ديگر بخش ها نيز کارها به کندي پيش مي روند.
بر اساس گزارش روزنامه آلماني «نورنبرگر نخريشتن»، اداره فدرال مهاجرت و پناهنده‌گي آلمان (بامف) در ابتداي سال روان ميلادي در حدود 50 هزار پرونده پناهنده‌گي را در هر ماه بررسي مي کرد. در اين اواخر که اين روند کند گرديده است، بين 15 تا 18 هزار پرونده در هر ماه رسيده‌گي گرديده است. اخيراً پرونده هاي جديد در عرض دو ماه تکميل شدند، در حالي که در ماه جنوري براي هر مورد، اين اداره تنها حدود يک و نيم هفته نياز داشت.
اين روزنامه به قول يک نامه داخلي از اواسط ماه اکتوبر گزارش داده است که تا پايان سال روان ميلادي بايد به 44 هزار پرونده رسيده‌گي صورت گيرد. در پايان ماه سپتمبر، کمتر از 52 هزار پرونده قديمي هنوز مورد رسيده‌گي قرار نگرفته بود که برخي از آن‌ها از سال 2015 اند.
علاوه بر اين، تقريباً 48 هزار درخواست جديد پناهنده‌گي ثبت شده است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید