تاريخ زبان فارسي درجهان

1- طبق آمار رسمي، زبان فارسي در 52 کشور جهان در 125 مرکز به سطح دکترا تدريس مي‌شود.

2- در قلمرو خراسان بزرگ که اکثر فارسي گويان در آن به سر مي‌برند نزديک به 20 هزار شاعر فارسي زبان صاحب ديوان به سر برده‌اند.

3- فارسي، دومين زبان کلاسيک، يعني دومين کهن‌ترين زبان جهان است.

4- زبان فارسي ششمين زبان بين المللي در جهان است .

5 – در 9 کشور جهان به‌گونه‌ي گسترده گپ زده مي شود و در 42 کشور گوينده دارد.

6- زبان فارسي و انگليسي دو زبان امپراطوري جهان بوده‌اند، زبان فارسي يک سده از انگليسي پيش تر است.

7-زبان فارسي توان ساخت 226 ميليون واژه را دارد .

8- يازده صد سال مي شود که زبان کتابت است .

9- از هزار سال به اين سو، زبان رسمي دولت در آسياي ميانه، خاور ميانه (عراق عجم )، هند، چين، ترکيه (روم شرقي)، ايران و افغانستان بوده است .

10- زبان دوم دين اسلام در کشور هاي اسلامي بوده است.

و در بين زبان هاي مکتوبِ زندة دنيا از نظر داشتن آثار مکتوب ادبي، کلامي، عرفاني و … مي تواند در ردة نخست قرار بگيرد.

11 – زبان پارسي توانسته است معرفت (اسطوره، افسانه، نقل و جهان‌بيني) آريايي را از دور ترين دوران اساطيري (تقريباً سه هزار سال پيش از ميلاد تا امروز) با خود حمل کند، بنابرين، اگر ما از آريايي و معرفتِ آريايي سخن مي گوييم، از همين حافظة فرهنگي اساطيري و تاريخي زبان پارسي دري است .

12- زبان پارسي از نگاه گسترش زباني با رشد 26.7 درصدي در کشور کانادا زبان سوم مروج کشور گرديد.

دکتور بصير کامجو دوره‌هاي حکومت فارسي زبانان در قلمرو آريانا و خراسان را چنين رده بندي نموده است:

1 ــ شاهنشاهي پيشداديان بلخ، اجداد تاجيکان:

(دوران حکمروايي دوهزار و پنجصد و پنجاه و شش سال)

2 — شاهنشاهي کيانيان بلخ، اجداد تاجيکان وفارس ها:

(دوران حکمروايي حدود سيصد و اند سال)

3-  شاهنشاهي هخامنشي ها اجداد تاجيکان:

(دوران حکمروايي 220 سال)

4- شاهنشاهي اشکانيان سومين سلسله دود مان تاجيکان

(دوران حکمروايي 476 سال)

5- شاهنشاهي کوشانيان، چهارمين سلسله دود مان تاجيکان

(دوران حکمروايي 315 سال)

6- پادشاهي طاهريان، پنجمين سلسلة دودمان تاجيکان

(دوران حکمروايي 52 سال)

7-  شاهنشاهي صفاريان، ششمين سلسلة دودمان تاجيکان

(دوران حکمروايي 141 سال)

8- شاهنشاهي سامانيان، هفتمين سلسله دود مان تاجيکان

(دوران حکمروايي 130سال)

9-  شاهنشاهي غوريان، هشتمين سلسله دودمان تاجيکان

(دوران حکمروايي 67 سال)

اشتراک گذاری:

نظر بدهید