اشرف غني: جاي تفنگداران غير مسؤول در قفس است

 

رييس جمهوري افغانستان براي تأمين عدالت در افغانستان به استقلاليت نهادهاي عدلي و قضايي تأکيد کرد.

محمد اشرف غني ديروز در پنجمين نشست سراسري سارنوالان افغانستان در ارگ که زير عنوان به سوي گسترش حاکميت قانون و تأمين عدالت در افغانستان برگزار شده بود، سخنراني کرد.

آقاي غني گفت: من مداخله نمي‌کنم و به هيچ کسي اجازه مداخله در فيصله‌هاي عدلي و قضايي افغانستان را نمي‌دهم… بايد از زور گپ بزنيم، تهديد را با تهديد جواب بدهيم. به افراد مسلح غيرمسؤول! اگر غير مسؤولانه رفتار کنيد به قفس انداخته مي‌شويد… مردم افغانستان از دست بي‌قانوني به بيني رسيدند (به ستوه آمدند».)

آقاي غني تأکيد کرد که تمام سارنوالان افغانستان حمايت کامل او و دولت را براي استقلال قضايي و عدلي با خود دارند.

او همچنين تأمين عدالت را برابر با قرباني‌هاي نيروهاي امنيتي و دفاعي افغانستان خواند و گفت اکنون در افغانستان فساد آسان است و عدالت سخت است، اما هدف آن‌ها اين است که عدالت آسان شود و فساد سخت.

رييس جمهوري افغانستان گفت که ثبات در افغانستان هدف اصلي آنان است و براي رسيدن به اين هدف حفاظت از دستگاه‌هاي عدلي و قضايي در صدر کارهاي نيروهاي امنيتي افغانستان قرار دارد.

او همچنين به بهبود وضعيت زنده‌گي و کار سارنوالان وعده سپرد و قبول کرد که پيش از اين به دليل شرايط خاص و جنگي که وجود داشته، سرمايه گذاري متوازن روي نهادهاي دولتي صورت نگرفته است.

فريد حميدي، لوي سارنوال افغانستان نيز در نشست ديروز اعتراف کرد که در شماري از ولسوالي‌هاي افغانستان هيچ سارنوالي حضور ندارد.

اما، او براي اين که اين حضور به وجود بيايد به داشتن امکانات، تسهيلات و امنيت تأکيد کرد.

متين بيگ، رييس ارگان‌هاي محلي نيز در همين محفل گفت، دولت در 75 درصد ولسوالي‌ها حضور دارد.

ويس احمد برمک، سرپرست وزارت داخله گفت که براي تأمين امنيت و همآهنگي براي حضور دادستان‌ها در سراسر ولسوالي‌هاي افغانستان آماده هر نوع همکاري هستند.

قرار است براي همآهنگي فرماندهان پوليس، ولسوال‌ها و سارنوالان پاليسي ترتيب شود که مسوده آن از سوي ارگان‌هاي محل ترتيب مي‌شود.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید