هشدار اتحاديه اروپا: کمک ها به افغانستان را قطع خواهيم کرد

 

سفير اتحاديه اروپا در کابل هشدار داده است که اگر با فساد اداري مبارزه جدي نشود، اين اتحاديه کمک هايش را به افغانستان قطع خواهد کرد.

پيري مابدون، سفير اتحاديه اروپا در کابل در مصاحبه با يک شبکه تلويزيوني افغان گفته است، زماني‌که ماليه دهنده‌گان اروپا کمک مي‌کنند آن‌ها قرباني را متحمل مي‌شوند. آن‌ها اين کار را از روي سخاوتمندي و حس بشر دوستي مي‌کنند. ما هدر رفتن اين پول را نمي توانيم تحمل کنيم. اگر ما قضاياي فساد را دريابيم، به گونة عاجل آن‌را مطرح خواهيم کرد و ممکن برنامه‌هاي مربوطه را توقف دهيم. اين مسؤوليت ما است و ما اين موضوع را جدي مي‌گيريم.

اين ديپلومات ارشد اروپايي از اعلام راهبرد مبارزه با فساد اداري ازسوي حکومت وحدت ملي استقبال کرده، اما تأکيد دارد که بايد اين راهبرد، باجزئيات عملي شود.

آقاي مابدون، همچنان گفت که فساد در تمام بخش‌ها به شمول انتخابات در افغانستان وجود دارد که پي‌آمدهاي آن فاجعه‌بار است.

به باور برخي‌ها، تمرکز قدرت سبب گسترش فساد و افزايش مشکلات در کشور شده است، اما سفير اتحاديه اروپا غير متمرکز کردن قدرت را در دموکراسي‌هاي نوپا مانند افغانستان دشوار دانسته افزود، حقيقت کاملاً پيچيده است. نظر به مشاهدات متعدد در سطح جهان، همه مي‌دانيم که غير متمرکز کردن بدون نيروي بشري و سرماية مالي يک كلمة پوچ است. ما نمي‌خواهيم اين امر در افغانستان اتفاق
بيافتد.

پيش از اين سفير قبلي اتحاديه اروپا در افغانستان تأکيد کرده بود که غير ممترکز کردن قدرت در افغانستان يک نياز است و اتحاديه اروپا دراين راستا هزينه‌هاي زيادي را متحمل شده است، موضوعي که واکنش‌هاي زياد را به همراه داشت.

ظاهراً با اظهار اين دو ديدگاه متفاوت، حالا روشن نيست، سياست اتحاديه اروپا درمورد افغانستان تغيير کرده يا نياز به غير متمرکز سازي قدرت با توجه به مشکلات موجود درسياست‌هاي خارجي‌ها نسبت به افغانستان کمرنگ شده است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید