دزدان در کابل شيوة کار خود را تغيير  دادند

در کنار دزدان و اختطافچيان، سارقان مسلح که به بهانه‌هاي مختلف واردخانه‌ها مي‌شوند، براي شهروندان کابل دردسرساز شده‌اند.

اين افراد با معرفي‌کردن خودشان از نهادهاي امنيتي، شهرداري و کارمندان شرکت برق، وارد خانه‌ها شده و اموال آنان را به غارت مي‌برند.

شهروندان کابل مي‌گويند، دزدان زماني که به خانه‌هاي آنان وارد مي‌شوند، دست و پاي‌شان را مي‌بندند و پس از آن اجناس قيمتي را به غارت مي‌برند.

فريد باشنده منطقة تايمني شهر کابل که قرباني سرقت‌هاي مسلحانه شده است، مي‌گويد، افراد مسلح چند روز پيش به درب منزل وي آمدند و خودشان را کارمند شهرداري معرفي کردند و پس از داخل شدن به خانه، دست و پاي خانمش را بستند و طلا و مبايل‌هاي وي را باخود بردند.

به گفتة فريد، حالت روحي خانمش پس از اين حادثه بر هم خورده و اکنون در همه جا مي‌ترسد.

خانم پري که همسايه فريد است، مي‌گويد، دزدان مسلح نخست به خانة وي آمده بودند و خود را کارمند شهرداري معرفي کردند، اما زماني که متوجه شدند که خانة او بيروبار است، به خانة فريد مراجعه کردند.

اکنون خانم پري به دليل هراس از سارقان کودکانش را به مکتب نمي‌فرستد.

نسيم يک شهروند ديگر با نگراني از اين وضعيت مي‌گويد، حکومت بايد جلو اين افراد را بگيرد و براي مردم در اين باره آگاهي‌دهي کند.

نسيم که خود گواه اين گونه سرقت‌ها بوده، مي‌گويد، افراد مسلح به نام پوليس به خانة همساية‌شان آمده بودند و پس از نيم ساعت تلاشي، تمامي اموال آنان را با خود بردند.

با اين که وکلاي گذر برخي مناطق کابل با استفاده از اجتماع مردمي در نماز جمعه در باره اين افراد آگاهي‌دهي کرده و گفته‌اند تا به اين افراد اجازه داخل شدن را ندهند؛ اما تاکنون مردم به اين گفته‌ها توجة چنداني نکرده‌اند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید