تعرفه واردات سگرت صددرصد افزايش يافت

مجلس نماینده‌گان با تعدیل قانون منع استفاده از محصولات تنباکو، تعرفه توریدات سگرت را 100 درصد از اصل قیمت افزایش داد.

طرح تعدیل قانون محصولات تنباکو از سوی کمیسیون مالی و بودجه به نشست دیروز دوشنبه مجلس نماینده‌گان ارائه شد که اکثریت نماینده‌گان با وضع مالیه 100 درصدی بر اصل قیمت سگرت، موافقت کردند.

افزایش تعرفه گمرکی سگرت از سوی برخی نماینده‌گان مجلس 300 درصد اصل قیمت پیشنهاد شده بود؛ اما، عظیم محسنی معاون کمیسیون مالی و بودجه مجلس گفت که در کمیسیون مشترک مجلس روی این مسأله بحث زیاد صورت گرفت و سرانجام به افزایش صد در صدی محصول گمرکی توافق صورت گرفته است.     آقای محسنی افزود که افزایش 300 درصدی تعرفه گمرکی سگرت زمینه قاچاق را در کشور فراهم کرده و در آن صورت دولت نمی‌تواند هیچ درآمدی از واردات سگرت به دست آورد.

سر انجام رییس مجلس نماینده‌گان افزایش 100 درصدی و 300 درصدی را به رأی گیری گذاشت که اکثر نماینده‌گان به ازدیاد صد درصدی تعرفه سگرت رأی موافق دادند.

گفتنی است که قانون منع استفاده از محصولات تنباکو در سال 1393 از سوی شورا تصویب شده بود و پس از آن، این قانون دوبار تعدیل شد.

تجارت سگرت در افغانستان در آمد زیادی دارد و اکثر مردم افغانستان از این محصول تنباکو استفاده می کنند؛ اما اعضای نماینده‌گان می‌گویند که برای کاهش مصرف سگرت باید تعرفه این محصول بلند برده شود. تعرفه سگرت در سایر کشورهای جهانی نیز چندین برابر افغانستان بلند است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید