پاکستان پنجصد متر به خاک افغانستان پيشروي کرد

نيروهاي پاکستاني صدها متر در خاک افغانستان در ننگرهار، پيشروي کرده اند.

احمد علي حضرت، رييس شوراي ولايتي ننگرهار، مي گويد که نيروهاي پاکستاني در ولسوالي‌هاي سرحدي ولايت به مساحت پنج صد متر در داخل خاک افغانستان پيشروي نموده اند.

ولسوالي هاي دربابا،مهمنده و لعلپور ننگرهار بيشتر تحت تهديد قرار دارند ونيروهاي سرحدي پاکستان در صدد ايجاد سيم خاردار در امتداد خط ديورند اند.

وي همچنان گفت که اگر دولت در برابر اين اقدامات پاکستان واکنش نشان ندهد، اقوام آن ولايت به خيزش‌هاي مسلحانه مي پردازند و جلو اين‌کار را مي گيرند.

در همين حال جاويد زمان غمشريک، عضو شوراي ولايتي ننگرهار، نيز از حکومت افغانستان خواهان جلوگيري تحرکات نظاميان پاکستاني در امتداد خط ديورند است.

اما عطاالله خوگياني سخنگوي والي ننگرهار پيشروي قواي پاکستاني به داخل قلمرو افغانستان را رد مي کند.

مقامات در ننگرهار مي گويند که نيروهاي سرحدي پاکستان قبل از اين در ولسوالي گوشتة اين ولايت ده ها متر در داخل خاک افغانستان پيشروي کرده بودند.

ولي به علت عدم جلوگيري آن توسط حکومت افغانستان، بار ديگر بيشتر ملکيت اين کشور مورد هدف نيرو هاي پاکستاني قرار گرفته است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید