به وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان جايزه بين المللي بايد داد!!

معين اين وزارت دونيم ميليون معتاد را ناديده گرفت

نويسنده :ميرنجيب الله شمس

1-پيش زمينه: از نقطه نظر ادوار تاريخي کرونولوژي و شناخت بوته کوکنار که از آن ترياک به دست مي آيد در 400 سال قبل از ميلاد حضرت مسيح«ع» به دوره سومري ها مي رسد. از ديدگاه جنبه هاي فارمکولوژيکي و طبي، گياه کوکنار يا توليد ترياک يگانه و يکي از با ارزش ترين منبع استحصال مستحضرات دوايي (مورفين، کودين و ساير اوپيت ها) براي تسکين دردهاي طاقت فرساي امراض (سرطان و ايدز) و رفع دردهاي پس از عمليات هاي جراحي در مقياس جهاني محاسبه و شمرده مي شود.

ناگفته نبايد گذاشت که از دير زمان (77) درصد کل ادويه ضد درد توليد شده از مشتقات ترياک جهان را کشورهاي غني- مدني و صنعتي که اکثراً پيشينه استعماري دارند (امريکا، بريتانيا، آلمان، فرانسه، اسپانيا، ايتاليا، آستراليا وجاپان) به صبغه ظالمانه به مصرف مي رسانند. در حالي که متباقي 23 درصد ادويه ضد درد مستخرجه از مشتقات ترياک را مريضان مبتلا به  سرطان، ايدز و دردهاي شديد وحاد بعد از عمليات هاي جراحي) (196) کشور جهان به مصرف مي‌رسانند.

اين درحالي است که در 54 کشور فقير و مستضعف جهان از  ناحيه کمبود و نبود ادويه ضد درد توليد شده از مشتقات ترياک، فريادها و ناله هاي مريضان مبتلا به سرطان و ايدز و دردهاي شديد بعد از عمليات جراحي گوش هاي ملائيک آسمان را کر کرده است.

نويسنده مقاله لازم به تذکر مي داند که هيروئين يکي از خطرناک ترين، کشنده ترين، مصيبت بار ترين و مرگ آور ترين مواد مخدر که از مشتقات ترياک (مورفين) به دست مي آيد در مقياس جهاني شناسايي و تثبيت شده است که استعمال زرقي آن يکي از عوامل انتقال بيماري مهلک و کشنده (HIV) مي باشد. چنانچه اکنون به تعداد بيش از 34 ميليون انسان در کشورهاي پنج قاره جهان چه از ناحيه مقاربت جنسي و چه از طريقه استفاده زرقي هرويين به مرض سري و مهلک ايدز مصاب شده اند.

از اين واقعيت تلخ نبايد انکار کرد که امروز بيش از 262 ميليون انسان در سراسر کشورهاي مختلف جهان معتاد به مواد مخدر طبيعي و مصنوعي مي باشند که از جمله به تعداد 111 ميليون تن معتاد به مواد مخدر طبيعي و مشتقات آن (چرس، ماريجوانا، ترياک، هيروئين، کوکائين، کراک و…) و به تعداد 151 ميليون تن انسان کره زمين معتاد به 45 نوع مواد مخدر مصنوعي (سايکوتروپيکي) از جمله محرک هاي نوع آمفتامين (ATS) و بنز و ديازپاين ها هستند. چنانچه نظام هاي بهداشتي (135) کشور گيتي به هزينه هاي هنگفت ده ها ميليارد دالري، سالانه مصروف تداوي، زهر زدايي و باز توانايي معتادان کشورهاي شان مي‌باشند.

2-برگشت به اصل مطلب: روشن ضميران در جريان قرار د ارند که اخيراً مسؤولان دفتر جرايم و مواد مخدر سازمان ملل متحد (UNODCP) در گزارش رسمي سالانه خود چنين اعلام نمود که:

* مقدار توليد ترياک سالجاري در افغانستان نسبت به سال گذشته که 4800 تن ترياک را احتوا مي کرد، (87) درصد افزايش را نشان مي دهد و سطح توليد ترياک به (9) هزار تن متريک در افغانستان رسيده است.

* اراضي تحت کشت خشخاش که در سال 2016 ميلادي به (201) هزار هکتار زمين بالغ مي گرديد، در سال روان ميلادي به 330 هزار هکتار زمين گسترش پيدا کرده است.

* درسال 1395خورشيدي در 20 ولايت افغانستان خشخاش زرع گرديده بود، اما در سال روان (1396 خورشيدي) در 24 ولايت افغانستان خشخاش کشت شده است.

با برجسته ساختن مطالب فوق، اکنون چنين سوالات در افکار و اذهان خواننده گان فرزانه روزنامه آرمان ملي در رابطه به افزايش توليد ترياک خطور مي کند که آيا نقض کلي در متون ماهيت نظام اقتدارگرا مضمر است؟ يا عيب اصلي در بطون (سردمداران، قلدران و وزيران) اداره ناتوان تحميلي وحدت ملي (عبدالله – غني و دلبر نظري) نهفته است؟ به عبارت برهنه تر و تفسير واضح تر مقصر و مسؤول يا مقصرين و مسؤولين اصلي در قبال افزايش بي سابقه توليد ترياک و گسترش در مضاعف کشت خشخاش کي ها مي باشند؟ بي تفاوتي و بي توجهي سردمداران انتصابي حکومت وحدت ملي؟ يا سهل انگاري، غفلت وظيفوي، عدم تبحر علمي و فقدان تجارب عالي مسلکي قلدران طراز اول وزارت مهم و محوري مبارزه با مواد مخدر افغانستان؟

اگر حقايق وواقعيت ها از ملت گرسنه و مردم به خون خفته افغانستان پنهان نگردد، انگيزه اصلي، علت واقعي و عامل اساسي افزايش توليد ترياک در سال روان به صورت بي سابقه در کشورمان و گسترش فزاينده و غير مهار شوند پديده خانمانسوز اعتياد، شهروندان گرسنه افغانستان جنگ زده فقط و تنها مولود پاليسي سکتاريستي و مصلحت انديشي ارتجاعي مبني بر گزينش کادرهاي نام نهاد در کرسي هاي کليدي، حساس، مهم و حياتي در وزارت محوري مبارزه با مواد مخدر مي باشد که توسط سردمداران حکومت وحدت ملي زير نام، وزير، مشاورين، معينان، رؤساي ديپارتمنت هاي سکتوري مرکزي وولايتي نصب، الصاق و مقرر شده اند.

ناگفته نبايد گذاشت که در اهرم ها و کرسي هاي کليدي وزارت خيلي ها مهم مبارزه با مواد مخدر حکومت ميراثي وحدت ملي چنان کساني پروتوکولي، کم دانش و فاقد تجارب کافي مسلکي پرچي و ولدنگ شده اند که شماري از آن‌ها حتا از درک مصطلحات علمي، از فهم معاني کلمات متعارفي طبي در رابطه به موضوعات پيچيده و عديده مواد مخدر به فرسخ ها فاصله دارند. چنانچه يکي از معينان اين وزارت ضمن مصاحبه راديويي در برابر سوالات مطروحه يکي از نطاقان راديوي بي بي سي چند روز قبل در عرصه هاي علل افزايش مضاعف و بي سابقه توليد ترياک و آمار احصائيوي معتادان مواد مخدر در کشور با کاربرد، دي انفارماسيون چنين پاسخ ارائه کرد: «علت اصلي افزايش توليد ترياک در افغانستان را در ناامني ها و درگيري هاي نظامي در کشور و همچنان در تقليل کمک هاي مالي جامعه بين المللي است.»

معين نامبرده ارقام 3 ميليون معتاد به مواد مخدر افغانستان را يک رقم خيالي و مبالغه آميز وانمود کرد و اظهار داشت که تعداد معتادان کشور نيم ميليون نفر مي باشد. در حالي که واقعيت غير از آن است که معين وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان با حذف حقيقت بيان داشته است.

اول اين که جنگ و درگيري هاي استمراري در افغانستان در سال 2016 ميلادي شديدتر از جنگ هاي سال روان بوده است. اگر نبود امنيت باعث زرع خشخاش در کشور است؛ پس در سال روان در ولايت آرام بلخ چرا خشخاش زرع گرديد.

دوم آن که جنرال جان ساپکو، رييس مفتشين سيگار امريکا براي بازسازي افغانستان در گزارشات رسمي که چندين مرتبه در سناي امريکا ارائه کرده، چنين اعلام نموده است که اعتبار از سال 2002 تا اکنون، دولت امريکا مبلغ (8.7) ميليارد دالر امريکايي و حکومت بريتانيا مبلغ 2.3 ميليارد پوند انگليسي را در استقامت هاي مختلفه کاهش کشت خشخاش، ريشه کن ساختن توليد ترياک و انسداد ترافيک هيروئين در افغانستان هزينه کرده است، اما نتيجه اين کمک هاي مالي و تخنيکي، نه تنها بيهوده و منفي بوده است، برعکس در عرصه هاي کشت خشخاش و توليد ترياک و هيروئين در افغانستان افزايش قابل ملاحظه، نهايت مأيوس کننده و خيلي ها نگران کننده به عمل آمده است.

سوم اين که مسؤولان طراز اول اداره (UNODC ) وزارت صحت عامه و وزارت مبارزه عليه مواد مخدر افغانستان طي اعلاميه هاي شان که در مطبوعات ملي و رسانه هاي بين المللي به نشر رسيده است، آمار احصائيوي معتادان کشور افغانستان را از 3 تا 3.5 ميليون تن رقم زده اند که از آن جمله به تعداد 100 هزار تن آن را کودکان معتاد افغان تشکيل مي دهد.

اين حقايق شرمناک و واقعيات دردناک را نبايد ناديده گرفت.

1-    مقدار (9) هزار تن ترياک توليد شده سال روان افغانستان 75 درصد بيشتر از نياز و ضرورت مجاز براي توليد ادويه هاي قانوني جهاني مي باشد.

2-مقدار 900 تن هيروئين توليد شده از ترياک به دست آمده سال روان افغانستان، دوز يک ساله بيش از 53 ميليون نفر معتاد را در 76 کشور در پنج قاره جهان تأمين مي کند.

3-در سال روان افغانستان 95 درصد کل هيروئين جهان را توليد و تهيه نموده و قرار گرفتن در صدر جدول، ريکارد جهاني را براي حکومت لجام گسيخته وحدت ملي قايم نموده است.

4-سالانه 18 تن هيروئين توليد شده افغانستان به فدراتيف روسيه ترافيک مي شود و در نتيجه سوء استفاده آن، سالانه بيش از 70 هزار معتاد شهروندان فدراتيف روسيه به هلاکت مي رسند.

5-بيش از 800 هزار نفر معتاد به هيروئين امريکا از هيروئين توليد شده و ترافيک شده افغانستان استفاده مي نمايند.

6-به تعداد 1.3 ميليون نفر معتاد درجمهوري اسلامي ايران ترياک و هيروئين توليد و ترافيک شده افغانستان را به مصرف مي رسانند.

7-سير قهقرايي افزايش در کشت خشخاش، توليد ترياک و ترافيک هيروئين در کشورمان به حيثيت و عزت ملت و به اعتبار و اتوريته دولت افغانستان به مثابه يک کشور دين‌دار، شريعت مدار و مسلمان در سطوح منطقه يي و جهاني بي نهايت صدمه و به شدت ضربة کوبنده وارد کرده است.

8-در حالي که عدم عمق نظر مسلکي، فقدان دانش عالي علمي، نبود بصيرت عقلاني، کمبود تجارب کافي کاري، ضعف شديد مديريتي، حاکميت بوروکراسي و نيپوتيزم سياسي در وزارت بلند بالا، مبارزه با مواد مخدر، افغانستان را نه تنها به بزرگ‌ترين کشور توليد کننده ترياک و ترافيک کننده هيروئين در مقياس جهاني مبدل کرده است، بلکه به يکي از خطرناک ترين، فاسدترين و بدنام ترين کشورهاي روي زمين نيز معرفي نموده است که مايه شرمساري پنداشته مي شود.

9-در فرجام ناکامي، ناتواني، عجز و ضعف مديريتي اراکين بلند پايه و طراز اول وزارت مبارزه عليه مواد مخدر و حکومت بي کفايت وحدت ملي، عامل اصلي افزايش قهقرايي و بي سابقه توليد ترياک و باعث افتضاح و بدنامي ملت و دولت افغانستان شده است.

10-ارائه هرگونه ادله (دليل) بي پايه و بهانه هاي پيش پا افتيده، رافع مسؤوليت شان نزد ملت با ديانت افغانستان شده نمي تواند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید