فعالان جامعه مدني در و اکنش به موشک پراکني پاکستان به خاک افغانستان: حکومت پاکستان تروريست پرور و ناقض حقوق بشر است

 

در واکنش موشک پراکني نظاميان پاکستاني به مناطق شرقي کشور از جمله ولايت کنر، برخي از فعالان جامعه مدني در کابل دست به گردهمايي زدند واين عمل پاکستان را به شدت محکوم کردند.

به گزارش خبرنگار آرمان ملي، دراين  دو هفته اخير موشک پراکني پاکستان به مناطق شرقي کشور افزايش يافته است و به تعدادي از
باشنده‌گان اين مناطق خساراتي رسيده و آنها مجبور شدند که خانه هاي رهايشي را ترک گويند و به جاهاي امن پناهنده شوند.

اين موشک پراکني پاکستان با واکنش هاي تند همه مردم افغانستان مقابل شده و آن‌ها از حکومت پاکستان مي خواهند که هر چه زودتر موشک پراکني را به خاک افغانستان متوقف سازد.

به ادامه واکنش‌ها، ديروز تعدادي از فعالان جامعه مدني هم در يک گردهمايي در کابل، موشک پراکني هاي پاکستان را به ولايت‌هاي شرقي کشور محکوم کردند و حکومت اين کشور را حامي هراس افگنان در جهان خواندند.

به همين گونه اين معترضان نظام پاکستان را ناقض حقوق بشر تلقي کردند و از سازمان هاي بين المللي خواستند که به اين جنايت نظاميان پاکستاني در افغانستان نقطه پايان دهند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید