برای ریاست کمیسیون انتخابات یک احمدزی می رود، دیگر احمدزی می‌آید

نهادهاي ناظر بر انتخابات  ادعا کردند که حکومت مي خواهد فرد دلخواه خودش را به عوض نجيب الله احمدزي رييس کميسيون انتخابات معرفي کند.

به گزارش خبرنگار آرمان ملي، ديروز نهادهاي ناظر بر انتخابات از جمله فيفا اعلام کردند که حکومت تصميم دارد، شخصي را که در فهرست کميته گزينش نبوده به حيث رييس کميسيون انتخابات بگمارد.

آقاي يوسف رشيد از نهاد انتخابات آزاد و عادلانه (فيفا) گفت که به احتمال قوي حکومت تصميم دارد تا عبدالله احمدزي رييس پيشين دارالانشاي کميسيون انتخابات را به حيث رييس کميسيون انتخابات بگمارد و رهبران حکومت در تلاش اين اند که براي عملي شدن اين تصميم شان راه هاي قانوني  را جستجو کنند؛ زيرا به قول وي عبدالله احمدزي در فهرست کميته بيست و يک نفري کميته گزينش که به رييس جمهور پيشنهاد شده بود، نبوده و حال اين مسأله براي رهبران حکومت جنجال آفريده است.

آقاي رشيد افزود که با اين حال رييس جمهور مجبور است که يا کميته گزينش را دوباره دعوت کند و يا فرمان تقنيني قانون انتخابات را تعديل نمايد.

برخي از آگاهان مي گويند که پس از به قدرت رسيدن اشرف غني که از قوم احمدزي است بازار احمدزيي‌ها گرم شده است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید