نامة يک خواهرخوانده و هم‌اتاقي زهرا

سرپرست وزارت تحصیلات عالی: وظايف استاد راهنماي زهرا خاوري و مدير ليليه تعليق و خودشان بازداشت شدند

زهرا دانشجوي دانشکده وترينري بود. دختر پُرشور و آرزومند، ولي غريب و زادة پدرِ دهقان و مادرِ خانه که از ولايت دايکندي بود. پنج‌سال زحمت کشيد و با ناداري‌اش، با اشتياق تمام درس خواند. من و او شبي در خانه تنها مانديم و حکايت کرد:

مونوگرافم زحمت و مصرف داشت. تنها خواهرم حامي‌ام است و بس. کسي ره ندارم. بيست هزار افغاني مصرف کردم، رفتم دايکندي، چوچه‌هاي مرغ و يک برة گوسفند را پرورش دادم، زحمت‌ها کشيدم، سرانجام وزن کردم و… بالاخره عکس‌برداري کردم و با ذوق به استاد طنين آوردم، پس‌از اين همه زحمتم، مصرفم که به هزار خون دل کردم، قبول نکرد و رد کرد. مي‌گويد به عکس باور نمي‌کنم و بايد به چشمم ببينم، روند تربية اين مرغ و گوسفند را بايد ببينم و وزن‌شان ره هم، ده غير او قبول نيست… حالا ديگر نه‌تنها به‌هيچ وجه توانايي، هزينه، حوصله و وقت اين کار را ندارم، بل ديگر نسبت به زنده‌گي، آينده، دانشگاه، داکتر حيوانات شدنم هيچ اميدي ندارم و به زنده‌گي‌ام پايان مي‌دهم.

من تلاش کردم آن شب روحيه‌اش بدهم، اما واقعاً قابل درک بود چون ديگر در توانش نبود و زنده‌گي‌اش در آن مونوگراف خلاصه شده‌بود. افسرده و تلخ و بدروزگار شده‌بود، عصباني و گريان و منفي‌گرا و…

سرانجام خودش را کُشت. مي‌داني رشاد؟ او مرگ موش خورد و ساعت‌ها زنده‌بود. اول کسي حاضر نبود باورش کند، دهنش هم بو مي‌داد و خفه کرده‌بود، ولي برخي به نگاه شک مي‌نگريست و کسي بيمارستانش نبرد. آخر استادها هم باور نکردند و مسؤول خوابگاه هم. آهسته آهسته وضعش داشت خراب مي‌شد و ما تأکيد مي‌کرديم او مرگ موش خورده، حتماً راست مي‌گويد و بايد ببريم معاينه کنيم در بيمارستان. ولي در آخر، کارت خوابگاهش پيدا نشد و اين سبب شد که اجازة خروجش ندهند و نگذارند بيمارستان برود. هرچه تلاش کرديم که اقناع کنيم او وضعش خوب نيست و از کارت خوابگاهش زنده‌گي‌اش مهم‌تر است. نگذاشتند از خوابگاه بيرون شود و …. آخر مُرد. حالا است که همه باورش کرده‌اند و…»

در همين حال سرپرست وزارت تحصيلات عالي گفت:

در پي خودکشي ، زهرا خاوري؛ دانشجوي دانشکده وترنري ده ها تن از دانشجويان دانشگاه کابل دست به اعتراض زدند.

معترضان خواهان به دادگاه کشيدن رييس دانشکده وترنري، استاد راهنماي زهرا و مدير خوابگاه دختران شدند.

لطيف روشان؛ سرپرست وزارت تحصيلات عالي با حضور در جمع دانشجويان معترض گفت: تميم، استاد راهنما و مدير ليليه بازداشت و  به سارنوالي منتقل شده اند.

او به معترضان اطمينان داد که هرکسي در مرگ زهرا مقصر باشد، مجازات خواهد شد.

سرپرست وزارت تحصيلات عالي قطع نامه تظاهرات دانشجويان را امضا کرد و گفت براي بناي مينار به نام زهرا خاوري اقدام مي کند

همصنفي ها و هم اتاقي هاي زهرا دليل خودکشي زهرا را، آزار پي در پي استاد راهنماي مونوگرافش مي دانند و مي گويند که چندين بار مونوگراف او توسط استاد راهنمايش رد شده است .

زهرا پس از آخرين باري که پايان نامه اش توسط استاد تميم رد مي شود، در خوابگاه مرگ موش مي خورد. هم اتاقي هاي او مي گويند که مدير خوابگاه 24 ساعت  پس از خوردن مرگ موش توسط زهرا، اجازه انتقال وي به شفاخانه را نداد و زهرا در لحظات پاياني به شفاخانه منتقل و جان داد.

گفته مي شود، تميم استاد زهرا خاوري خيلي  سخت گير است و  سال گذشته نيز يک دختر مي خواست به دليل سخت گيري او خودش را از بام بياندازد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید