در برنامه سياه و سفيد تلويزيون طلوع نبیل: ماشين چاپ کارت‌هاي  جعلي در وزيرمحمد اکبـرخان جابه‌جا شـده بـود

 

حامدکرزي و سپنتا از تقلب سازمان يافته در انتخابات رياست جمهوري گذشته آگاه بودند

عمرداوودزي: تقلب ها در انتخابات گذشته وحشتناک بود

رحمت الله نبيل مي‌گويد: در زماني که او رييس امنيت ملي کشور بود، تمام تخطي‌ها را به رييس‌جمهور پيشين حامد کرزي گزارش داد، اما به گفتة او، در اين زمينه اقدامي نشد.

همچنان آقاي نبيل، ادعا مي‌کند، ماشين‌هاي چاپ کارت‌هاي جعلي انتخابات در خانه‌هاي کساني در منطقة وزير محمد اکبر خان در شهر کابل جابه‌جا شده بودند که هم اکنون در حکومت وحدت ملي کار مي‌کنند.

آقاي نبيل روز دوشنبه در برنامة سياه و سفيد طلوع‌نيوز گفت که او در آن هنگام رييس امنيت ملي کشور بود و در اين باره گزارشي را به حامد کرزي رييس جمهور پيشين داد.

آقاي نبيل اظهار داشت: «ماشين‌هاي چاپ کارت‌هاي رأي دهي در وزير محمد اکبر خان از طرف اشخاص و افراد بسيار بلند رتبه مانده شد و انتقال داده شده به خانه‌هاي کساني که فعلاً در حکومت همه کاره هستند و مداخله مي‌کنند.»

آقاي نبيل در پاسخ به اين که چرا او آن افراد را بازداشت نکرد، گفت :«ما نه تنها اين مسايل را، بل تمامش را به رييس جمهور پيشين (حامد کرزي) گزارش داديم، به مشاور امنيت ملي (رنگين دادفر سپنتا) که فکر مي‌کنم سپنتا در کتاب خود نيز يادآوري کرده است، به اعضاي شوراي امنيت ملي که در آن زمان عمر داوودزي وزير داخله بود، به رييس کميسيون انتخابات (يوسف نورستاني) گزارش دادم ولي ما منحيث صلاحيت وظيفوي اين گزارش را بايد مي‌داديم ولي حق مداخله را نداشتيم و نه هم تصميم‌گير بوديم.»

او همچنان ادعا کرد که در پيکارهاي انتخاباتي انتخابات سال 2014 رياست‌جمهوري حتا دالرهاي جعلي به‌کار برده شدند و نيز قراردادهاي پيشکي به برخي‌ها وعده داده شدند.

او افزود: «در کمپاين‌هاي انتخاباتي ما، پول‌هاي استخبارات مصرف شد، جايدادهاي مردم به فروش رسيد و حتا قراردادها پيشکي داده شدند.»

در ادامة اين برنامه آقاي نبيل همچنان به انتخابات‌هاي سال‌هاي 2004 و 2009 ميلادي اشاره کرد و گفت که انتخابات سال 2004 نسبتاً خوب بود، اما در انتخابات‌هاي 2009 و 2014 مشکلات زياد شدند.

او گفت: «بر اساس معلوماتي که من دارم يک تعهداتي بين رييس جمهور قبلي (کرزي) و يکي از کانديداهاي رياست جمهوري سال 2014 صورت گرفت که کانديداي بعدي شما مي‌باشيد و به اساس آن بعضي پروسه‌هاي ملي، زير نام پروسه انتقال امنيتي زمينه سازي شد.

اما عمر داوودزي وزير وقت داخله مي گويد که به دليل امنيت ملي و مصالح ملي نمي خواهد در اين مورد توضيح دهد.

وي گفت، باور من اين است که اين بخشي از تقلب هاي وحشتناک و شوکه کننده است که از سوي نبيل فاش گرديد و واقعاً مردم سالاري و رأي مردم به مسخره گرفته شد و مشت محدودي با تقلبات گسترده با سرنوشت مردم بازي کردند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید