جامعه جهاني، پاکستان را رسماً کشور حامي تروريستان معرفي کند!

دونالد ترامپ رييس جمهوري امريکا در تماس تصويري با نيروهاي آن کشور در افغانستان گفت که پس از راهبرد جديد امريکا، پيشرفت هاي قابل ملاحظه يي در ميدان هاي جنگ در افغانستان رونما شده و تغييرات مثبت به وجود آمده است.

وي گفت که ما راه پيروزي در افغانستان را بر ضد هراس افگنان هموار ساختيم به فکر اين و آن نيستم و با يافتن صلاحيت هاي بيشتر به نيروهاي امريکايي، بن بست جنگ در افغانستان از ميان خواهد رفت.

اين در حالي است که دبير کل ناتو هم از افزايش نيروهاي آن سازمان به افغانستان خبر داد و از تجهيز نيروها و نهادهاي امنيتي افغانستان در درازمدت سخن گفت.

آرمان ملي به اين باور است که مردم و دولت افغانستان از مبارزه قاطع نيروهاي امريکايي برضد طالبان و حمايت جامعه جهاني از نهادهاي امنيتي افغانستان، پشتيباني مي کنند و آرزو دارند که راهبرد جديد امريکا در امر مبارزه برضد تروريستان به موفقيت بيانجامد و طالبان سرکوب شوند.

اما موضوع قابل تأمل اين است که پاکستان با وجود فشارهاي امريکا به اين کشور، هنوزهم به حمايت اش از گروه هاي تروريستي ادامه مي دهد و تا حال هيچ نشانه يي ديده نمي شود که نظاميان اين کشور دست از سازماندهي هراس افگنان برداشته باشد.

به همين منظور است که رهبران حکومت وحدت ملي دو روز پيش اعلام داشتند که پس از راهبرد جديد امريکا، پاکستان به حمايت اش از تروريستان ادامه مي دهد و به پيشنهادهاي مقامات امريکايي مبني بر دست کشيدن آن کشور از حمايت تروريستان، اعتنايي نکرده است.

با توجه به اين گفته ها تا زماني که لانه هاي امن تروريستان در خاک پاکستان نابود نشوند و دستگاه اطلاعات پاکستان از هراس افگنان به ويژه طالبان دست حمايت بر ندارد، بعيد است که تنها با دوام جنگ در افغانستان و نابود سازي گروه طالب و داعش در اين خاک، راهبرد جديد امريکا نتيجه ي مثبت بدهد و توقعات کشور امريکا برآورده شود.

با اين ملاحظات بايد بر پاکستان فشار بيشتر آورده شود و در صورت عدم همکاري آن کشور با جامعه جهاني در خصوص مبارزه بر ضد هراس افگني، بر پاکستان عمداً تحريم هاي نظامي و اقتصادي وضع شود و اين کشور رسماً به عنوان حامي تروريستان اعلام گردد.

در غير آن با نابود سازي تعدادي از مراکز تروريستان در افغانستان، مشکل امنيت در منطقه حل نخواهد شد و پاکستان براي امريکا با همکاري کشورهاي مخالف و رقيب آن کشور، مشکلات جديد را خلق خواهد کرد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید