صداي شليک گلوله خواب خوش مردم غزني را ربوده است

شهروندان غزني از گلوله باري هر شب در اين شهر به ستوه آمده و خواهان بررسي اين مورد از سوي دولتمردان شدند.

بر اساس گزارش ها هر شب در شهر غزني صداي شليک گلوله و ساير مواد انفجاري خواب را از چشمان شهروندان غزني ربوده است.

حسن رضا يوسفي يک عضو شوراي ولايتي غزني در مورد گلوله باري هاي هر شب غزني گفت: متأسفانه شبي نيست که شاهد گلوله باري ها و درگيري ها در شهر غزني به خصوص، حومه هاي شهر نباشيم، شهروندان غزني از اين وضعيت به ستوده آمده اند و خواهان بررسي در اين مورد و پايان اين گلوله باري ها مي باشند.

محمد ظاهر يک شهروند غزني نيز در اين مورد گفت: بعد از غروب آفتاب و تاريک شدن هوا هر شب گلوله باري و درگيري ها در شهر غزني آغاز مي گردد و صداي شليک، خواب را از چشم شهروندان غزني ربوده است، بر اثر اين گلوله باري ها اگر آمار بگيريم شايد تا حال ده ها غير نظامي زخمي و شهيد شده باشند.

در همين حال جنرال زمان فرمانده پوليس، مسؤول اين گلوله باري ها را، طالبان مي خواند. وي گفت: برخي از شب ها طالبان پاسگاه هاي حومه هاي شهر را مورد حمله قرار مي دهند و سربازان هم بعد از حمله طالبان مجبور به گلوله باري و دفاع از خود مي شوند که دليل اين گلوله باري هاي برخي شب هاي غزني همين درگيري نيروهاي امنيتي با طالبان است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید