مشاور برکنار شده رييس جمهور: ارگ هيچ علاقه در امر مبارزه با فساد اداري ندارد

 

مشاور پيشين رياست جمهوري خاطرنشان کرد که حلقه اي خاصي در درون ارگ رياست جمهوري وجود دارد که وظيفة آن ها فقط دامن زدن به مسايل قومي است و از اين مسير، تمام سرنوشت مردم افغانستان را به گروگان گرفته اند.

احمدالله عليزي، مشاور پيشين رييس جمهور در امور حکومت داري محلي به دليل حمايت اش از طرح برگزاري لويه جرگه سنتي، از سوي رييس جمهور برکنار شد.اين مشاور پيشين رياست جمهوري گفته است که برکناري او از سوي رييس جمهور غير قانوني بوده است، زيرا به گفتة وي، براي بيرون رفت از مشکلات کنوني در کشور، تأکيد بر مراجعه به مردم کار اشتباهي نيست.

وي همچنان در گفتگو با خبرگزاري جمهور افزود که رييس جمهور هيچ گونه علاقه‌اي در امر مبارزه با فساد اداري و در مجموع حل مشکلات مردم افغانستان ندارد، او فقط به چوکي رياست جمهوري خوش است و به هيچ مسأله ديگري فکر نمي‌کند.

وي به صراحت تأکيد کرد که تمام مشکلات موجود در کشور، نتيجه کارهاي يک حلقه، خاصي است که در درون ارگ رياست جمهوري نشسته اند.

مشاور پيشين رياست جمهوري خاطرنشان کرد که حلقه اي خاصي در درون ارگ رياست جمهوري وجود دارد که وظيفه آن ها فقط دامن زدن به مسايل قومي است و از اين مسير، تمام سرنوشت مردم افغانستان را به گروگان گرفته اند.

آقاي عليزي افزود که ارگ رياست جمهوري پول هايي را براي واليان ولايت‌ها داده است تا مردم را از رفتن به سوي برگزاري لويه جرگه، مانع شوند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید