رييس دانشگاه کابل: گفته‌هاي مبالغه آميز مقامات دولت قابل قبول نيست

 

حميدالله فاروقي رييس دانشگاه کابل نگراني‌هاي مقام‌هاي بلندپايه دولتي مبني بر سوء استفاده جنسي استادان از دانشجويان دختر را مبالغه آميز خواند.

محمد سرور دانش معاون دوم رياست جمهوري روز گذشته از وضعيت حاکم بر دانشگاه‌هاي کشور به شدت انتقاد کرده و گفته بود که برخوردهاي قومي، تعصبي و حتا درخواستي‌هاي برقراري روابط جنسي از سوي استادان در محيط دانشگاه‌ها شنيده مي‌شود.

آقاي دانش گفته بود، غير از قضيه زهرا خاوري، داستان هاي زياد ديگري از نحوه نمره دادن‌ها و سخت گيري‌هاي بي‌جا و حتي برخوردهاي تعصب آميز قومي و زباني و مشکلات داخل ليليه‌ها شنيده مي‌شود و حتا بدتر و تأسف آورتر از همه حکايت‌هايي است که از سوء استفاده‌هاي جنسي و اذيت و آزار دختران در دانشگاه‌ها نقل مي‌شود.

حميدالله فاروقي رييس دانشگاه کابل ديروز يکشنبه در يک نشست خبري گفت که با برخي از گفته‌هاي معاون دوم رياست جمهوري در زمينه موجوديت مشکلات در داخل دانشگاه کابل و ديگر دانشگاه‌هاي افغانستان موافق است، اما با اين مسأله که گويا دختران دانشجو به تنهايي وارد اتاق استادان شان شده نمي‌توانند را به هيچ وجه نمي‌پذيرد.

وي مشکلات دانشگاه کابل را موجوديت فرهنگ نامطلوب حاکم در جامعه دانسته تأکيد کرد که بحث‌هاي مبالغه آميز بزرگان دولت در زمينه مشکلات دانشگاه‌ها پذيرفتني نبوده بلکه توهين به استادان دانشگاه است.

آقاي فاروقي تأکيد کرد که گفته‌هاي معاون دوم رياست جمهوري، ناشي از اعتقادات شخصي اش نبوده، بلکه متأثر از فضايي بوده که برخي‌ها به گونة‌ غير منصفانه قضاوت‌ها و احساسات شان را نسبت به دانشگاه کابل در رسانه‌هاي اجتماعي، پس از حادثه‌ خودکشي زهرا خاوري، بيان کردند.

وي تأکيد مي‌کند که دانشگاه کابل در چند ماه گذشته سه استاد را به دليل اين‌که با معيارهاي دانشگاه برابر نبودند، بيرون کرده است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید