رييس مجلس سنا: محقق اشتباه بزرگ را مرتکب شده است

 

شوراي ملي افغانستان در مورد اظهارات اخير محمد محقق معاون دوم رياست اجراييه در ايران واکنش تند نشان داد.

اظهارات اخير معاون دوم رياست اجراييه در ايران در تضاد با سياست خارجي و منافع ملي افغانستان بوده و بايد اين سخنان محمد محقق پي‌گيري شود.

رييس مجلس سنا و معاون دوم مجلس نماينده‌گان با بيان اين مطلب مي‌گويند که هيچ کس حق ندارد به نماينده‌گي از افغانستان ضد منافع کشور عمل کند و تجارت سياسي خود را انجام دهد.

محمد محقق معاون دوم رياست اجراييه روز شنبه «4 قوس 1396» در نشستي لشکر فاطميون که در سوريه مي‌جنگد و شماري از افغان‌ها نيز درين جنگ با آنان همراه اند از افرادي که در اين جنگ شامل هستند سپاسگزاري کرد.

فضل هادي مسلميار رييس مجلس سنا در نشست عمومي ديروز مجلس در خصوص اظهارات آقاي محقق گفت:

از محقق صاحب بسيار و نهايت زياد متأثر شدم که وي از افغان‌هاي ستايش کرده که در سوريه مي‌جنگند، اگر چنين باشد وي اشتباه و غلطي را مرتکب شده‌است، ما هرگز جنگ بيگانه‌ها را به خانة خود نمي‌آوريم. ما نمي‌خواهيم که دست پاک سوريه و عراق باشيم از بزرگان و سياسيون خود مي‌خواهيم که برحال ملت رحم کنند و تجارت سياسي شان‌را کنار بگذارند.

محقق گفته‌است که از شهروندان عراق، سوريه، ايران، افغانستان، پاکستان و همه جا هاي دنيا که در جنگ سوريه اشتراک کرده‌اند، صميمانه تشکر مي‌کند.

وي جنگ در سوريه را جنگ اسلام عليه کفر و دسايس استکبار جهاني خوانده‌است.

رياست جمهوري و رياست اجراييه افغانستان تا هنوز در باره اظهارات اخير محمد محقق معاون دوم رياست اجراييه ابراز نظر نکرده‌است.

پيش از اين بارها گفته شده که ايران شماري از افغان‌هاي را که در آن کشور مهاجر هستند به حمايت حکومت بشارالاسد به جنگ سوريه فرستاده‌است.

اين موضوع بارها در رسانه‌هاي افغانستان واکنش‌هاي تند مردم و حتا سياسيون افغانستان را برانگيخته است.

اما وزارت خارجه افغانستان تا حالا اشتراک افغان‌ها در جنگ سوريه را تأييد نکرده و بارها گفته‌است که موضوع فرستادن مهاجرين افغان از سوي ايران را به جنگ سوريه بررسي مي‌کند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید