وزير پيشين امور خارجه: وضعيت فعلي در کشور قابل تحمل نيست و به حالت اضطرار نزديک شده است

 

 

داکتر رنگين دادفر سپنتا وزير پيشين امور خارجه کشور تأکيد مي‌کند که اجراات حکومت کنوني خلاف ارزش‌هاي حقوقي بوده و اين حکومت بيشترين نقض قانون را در تاريخ افغانستان مرتکب شده است.

آقاي سپنتا که ديروز يکشنبه در کنفرانس مشترک خبري احزاب محور نشست و توسعه افغانستان که در پيوند به اوضاع کنوني کشور در کابل برگزار شده بود سخن مي‌گفت، وضعيت فعلي در کشور را غيرقابل تحمل خواند.

آقاي سپنتا گفت: حکومت وحدت ملي که هيچ وجهه قانوني نداشته و در سه سال گذشته تمام خواسته‌هاي مردم را ناديده گرفته است، نتوانسته با کارکرد قانوني مشروعيت نداشت خود را کم رنگ سازد و بحران را در کشور عميق تر ساخته است.

وي افزود: هم اکنون بيش از 50 در صد خاک کشور زير کنترول مخالفان مسلح بوده و عملاً حاکميت قانون در اين مناطق وجود ندارد، اوضاع امنيتي در ساير مناطق نيز به شدت وخيم است، اوضاع معيشتي مردم نيز در حالتي بدي قرار دارد که اين مسايل همه از ناکارآمدي دستگاه حکومت و بي‌توجهي آن به خواسته‌هاي مردم ناشي شده اند.

آقاي اسپنتا تأکيد نمود که اوضاع کنوني کشور عملاً به حالت اضطرار نزديک شده که هيچ روند قانوني و دموکراتيکِ که در وضعيت عادي مي‌تواند راهگشا واقع شود پاسخگوي نبوده و نياز است راه حل‌هاي ديگري براي بيرون رفت از بحران موجود روي دست گرفته شود.

وي برگزاري يک گردهمايي ملي زير چتر لويه ‌جرگه عنعنوي را بهترين راه براي بيرون رفت از وضعيت کنوني خوانده تصريح نمود که اين راهکار که بارها در اوضاع مشابه تجربه شده مي تواند، افغانستان را از بحران موجود بيرون بکشد.

وي با اشاره مسأله انتخابات بيان داشت که انتخابات که برترين راه براي انتقال قدرت و تمثيل اراده مردم به شمار مي‌رود به دليل عدم برخورداري از يک ساختار مورد قبول در وضعيت فعلي نمي‌تواند راه حل بيرون رفت از بحران‌ها در کشور باشد.

اين گفته‌ها در حالي مطرح مي‌شود که پيش از اين انجمن واليان افغانستان نيز دوام وضعيت موجود در کشور را نگران کننده خوانده و براي تغيير وضعيت خواهان برگزاري لويه ‌جرگه عنعنوي شده بود.

اما رياست جمهوري به صراحت مخالفت خود را با برگزاري لويه جرگه عنعنوي در کشور اعلام کرده است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید