در حکم رييس  جمهور کشور: کمیته گزینش دوباره به کار آغاز کند

 

به دنبال برکناري نجيب‌الله احمدزي از رياست کميسيون انتخابات افغانستان، ارگ رياست جمهوري حکمي درباره ازسرگيري کار کميته گزينش اعضاي کميسيون‌هاي انتخاباتي صادر کرده است.

در بيانيه ارگ رياست جمهوري آمده است که رييس جمهوري افغانستان به منظور تعيين عضو کمبود کميسيون متذکره وفق صراحت ماده 13 قانون انتخابات، دستور داده تا اعضاي قبلي کميته گزينش از تاريخ صدور اين حکم، به کار خويش آغاز کند.

رييس جمهور غني ده روز پيش به اساس فيصله و مطالبه کميسيون انتخابات حکم برکناري رييس اين کميسيون را صادر کرد.

آقاي احمدزي در واکنش به اين تصميم  آقاي غني در يک نشست خبري گفت او دستاوردهاي زيادي در طول يک سال گذشته به عنوان رييس اين کميسيون داشته. او مدعي شد که تمام صلاحيت‌هاي قانوني کميسيون انتخابات گرفته شد و حلقاتي مربوط به ارگ اين صلاحيت‌ها را در قبضه خود درآوردند.

ارگ رياست جمهوري افغانستان درباره اظهارات آقاي احمدزي ابراز نظري نکرده است و دليل برکناري او را خواست اعضاي کميسيون عنوان کرده است.

اصلاحات در قوانين و کميسيون‌هاي انتخاباتي يکي از مفاد اصلي موافقتنامه‌اي بود که بر بنياد آن حکومت وحدت ملي ايجاد شد. بعد از تاخير زياد، اعضاي جديد کميسيون از سوي رييس جمهوري انتخاب شدند.

اين کميته براساس فرمان تقنيني رييس جمهوري افغانستان با پنج عضو شامل نماينده‌گان دادگاه عالي، کميسيون حقوق بشر، کميسيون نظارت بر اجراي قانون اساسي، يک نماينده جامعه مدني و يک نماينده نهادهاي مدافع حقوق زنان تشکيل شده است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید