تیفا: رهبران حکومت از برگزاری انتخابات هراس دارند

 

 بنیاد انتخابات شفاف افغانستان (تیفا) فرمان رییس جمهور مبنی بر آغاز به کار کمیته گزینش را خلاف قانون انتخابات خوانده می‌گوید که آقای غنی می‌خواهد مهره دلخواه خود را در رأس کمیسیون انتخابات قرار دهد.

نعیم ایوب‌زاده رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان دیروز در یک نشست خبری در کابل؛ فرمان محمداشرف غنی مبنی بر آغاز به کار دوباره کمیته گزینش را غیرقانونی خواند.

آقای نعیم زاده گفت:” رییس جمهور با برکناری بی دلیل رییس کمیسیون انتخابات و صدور فرمان مبنی برآغاز به کار دوباره کمیته گزینش، قانون انتخابات را نقض کرده و کمیسیون را با چالش مواجه کرده است”.

نزدیک به دو هفته پیش، ریاست جمهوری، نجیب الله احمدزی رییس کمیسیون انتخابات را از سمت‌اش برکنار کرد. یک روز پس از آن آقای احمدی زی برکناری اش را خلاف قانون خواند و گفت که حکومت در امور کمیسیون انتخابات دخالت می‌کند.

ریاست جمهوری پس از برکناری احمدزی، فرمان آغاز به کار دوباره کمیته گزینش را صادر کرده است.

ایوب زاده این فرمان  رییس جمهور را خلاف قانون انتخابات خوانده و تأکید کرد که آقای غنی با این اقدام در تلاش است که شخص مورد نظر خود را در رأس کمیسیون جابه جا نماید.

وی برکناری رییس کمیسیون انتخابات را نیز بدون موجب و غیر قانونی خوانده گفت: اگر رییس کمیسیون به اتهام کم کاری و در نظر نگرفتن قوانین از سمت‌اش برکنار شده، این اتهام تمام کمیشنران را شامل می‌شود، بناءً باید همه آنها از سمت شان ازل می شدند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید