افغان ها در مقابل پارلمان اروپا عليه پاکستان مظاهره نمودند

ده ها تن از افغان‌هاي مستقر در کشورهاى مختلف اروپايى ديروز 6 قوس به هدف صلح و امنيت و نکوهش حملات پاکستان، در مقابل پارلمان اروپايى در بروکسل مظاهره نمودند.

مظاهره به هدف تقبيح نمودن مداخلات پاکستان و حملات اخير، برگزار شده و خواهان جلوگيرى آن شدند.

به گفتة تظاهرکننده‌گان، آن‌ها در پايان مظاهره قطعنامة خود را نيز به دفتر پارلمان اروپايى تسليم کردند.

مظاهره کننده‌گان در حالي که تصاوير قربانيان جنگ افغانستان را با خود حمل مي کردند، خواهان صلح هرچه زودتر در افغانستان بودند.

آنها در سخنرانى هاى خود واضح ساختند که افغان ها با مردم پاکستان و ايران مشکل ندارند؛ اما براى کساني مرگ مى خواهند که به جنگ در افغانستان دامن مى زنند و از صلح جلوگيرى مى کنند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید