خطر جديد براي کشور!

سيد مکارم

ديروز گلبدين حکمتيار رهبر حزب اسلامي به ترکيه رفت و قرار است پس از ديدار با برخي از مقامات آن کشور به عربستان سعودي سفري داشته باشد.

سخنگوي حزب اسلامي گفته است که جزئيات اين سفر در آينده با رسانه ها شريک ساخته خواهد شد.

اين درحالي است که محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامي پس از شرکت در نشست بيداري اسلامي، مجمع جهاني محبان اهل‌بيت و مسأله تکفيري ها ديروز سه شنبه به کابل آمد و از سوي هواداران اش مورد استقبال قرار گرفت.

موضع گيري ها و سخنان آقاي محقق در اين نشست با واکنش هاي تند برخي از نهادها و آگاهان سياسي مقابل شد.

اکنون که حکمتيار به سعودي مي رود و ممکن است پس از ديدار با مقامات آن کشور، حمايت آن ها را به دست بياورد و با يک برنامه دوباره به کشور برگردد و هم آقاي محقق که از جنگيدن افغانستاني ها زير نام لشکر فاطميون حمايت و دفاع کرد تازه وارد کابل شد و بعيد نيست که وي هم برنامه‌هاي خودش را با حمايت ايراني‌ها ادامه بدهد.

عربستان سعودي و جمهوري اسلامي ايران دو کشوري است که در سطح منطقه از دين ومذهب استفاده ابزاري مي کنند و جنگ هاي مذهبي را در کشورهاي عربي و خاورميانه دامن زده اند.

بااين ملاحظه نگراني هايي وجود دارد که جنگ هاي مذهبي در کشور ما هم خدا ناخواسته آغاز شود؛ زيرا گروه هاي تکفيري که گفته مي شود از سوي عربستان و يا شيخ هاي عرب حمايت مي‌شوند تااکنون تعداد زيادي از هموطنان ما را با راه اندازي حملات انتحاري حمله به مساجد و اماکن ديني به قتل رسانيده اند.

برخي آگاهان تبصره کرده اند که اين گروه‌هاي تکفيري در برابر جنگيدن لشکر فاطميون در سوريه، دست به حملات خطرناک در افغانستان مي زنند ومي خواهند انتقام کشته شده‌گان شان را از لشکر فاطميون در سوريه، از مردم افغانستان بگيرند.

اين جنگ هاي نيابتي براي مردم افغانستان که بيش از چند دهه مصيبت جنگ دامنگيرشان شده است، بسيار ناگوار تمام شده و تمام خواهد شد.

درحالي که افغانستان ميدان جنگ ميان هند و پاکستان، امريکا و ايران و ديگر کشورهايي که با هم دشمني و رقيب اند، شده است و همه خاک افغانستان را براي جنگ هاي نيابتي شان انتخاب کرده اند و همه روزه از مردم ما قرباني مي‌گيرد، بيش از اين توان کشمکش‌هاي ديگر را ندارد.

ما به حکومت افغانستان پيشنهاد مي دهيم که متوجه افراد و نهادهاي سياسي‌يي که حمايت خارجي ها  را دارند و مي خواهند براي بدست آوردن امکانات اقتصادي، کشور خود را ميدان تاخت و تاز بيگانه گان بسازند، باشد و به هيچ جريان سياسي و يا رهبر کدام حزب اجازه ندهد که حساسيت هاي مذهبي را در کشور به وجود آورد و براي مردم مشکلات بيشتر ازاين خلق کند.

مردم افغانستان پيرو هر مذهبي که اند تا اکنون در صلح و صفا زنده گي کرده اند و منبعد هم نبايد به مزدوران خارجي ها فرصت داده شود که اين برادري ميان اقوام و مذاهب افغانستان را به دشمني مبدل سازند و براي منافع شخصي شان آتش جنگ هاي قومي و مذهبي را
شعله ور کنند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید