درگردهمايي بزرگ اولياي شاگردان مکاتب افغان- ترک

انجينير يوسف پشتون رييس کميته والدين: به هيچ نهاد داخلي وخارجي اجازه نمي دهيم که با سرنوشت فرزندان ما در برابر بدست آوردن چند اپارتمان معامله شود

عبدالشکور دادرس حقوق دان: از استادان و رهبري مکاتب افغان و ترک با تمام امکانات و قوت دفاع مي کنيم

خانم فريده نيکزاد عضو کميته والدين: افغان- ترک از بهترين مکاتب در سطح ملي و بين المللي است فرزندان ما را قرباني سياست نکنيد

 

 

در يک گردهمايي بزرگ، اولياي دانش آموزان مکاتب افغان- ترک حمايت شان را يک بار دگر از نهاد رهبري اين مکاتب ابراز داشتند و گفتند که به هيچ فرد و يا نهادي اجازه نمي دهند که در برابر به دست آوردن چند اپارتمان در ترکيه، با سرنوشت فرزندان شان معامله صورت گيرد.

به گزارش خبرنگار آرمان ملي، در اين گردهمايي که تعداد زيادي از اولياي شاگردان و برخي از اعضاي شوراي ملي، مسؤولان رسانه ها، فرهنگيان و دوست‌داران معارف اشتراک کرده بودند، انجينير يوسف پشتون رييس کميته والدين مکاتب افغان- ترک در مورد چگونگي آموزش و پرورش در اين مکاتب و چالش ها وتوطئه هايي فرا راه شان صحبت همه جانبه کرد و گفت:

از همه ي مردم افغانستان که براي حفظ حقوق دانش آموزان مکاتب افغان – ترک و ارزش هاي تعليم وتربيه در کشور با ما همکاري کرده اند، اظهار سپاس مي دارم.

وي اضافه کرد که پس از تحولات در کشور ترکيه، برخي از سازمان ها قصد دخالت در امور آموزشي افغانستان را دارند و مي خواهند به بهانه هاي گوناگون روند آموزش و پرورش را در مکاتب افغان- ترک که در سطح ملي و جهاني شهرت دارد، مختل نمايند و دروازه هاي اين مکاتب را مسدود نمايند ولي در برابر اين توطيه ها، اولياي دانش آموزان ايستاده گي مي دارند و به هيچ فرد و نهاد داخلي و خارجي اين اجازه را نمي دهند که با سرنوشت فرزندان شان در برابر به دست  آوردن چند اپارتمان، معامله شود و براي حفظ اين ارزش از هيچ نوع قرباني دريغ نخواهند کرد.

آقاي پشتون مسؤول تمام اين نگراني ها و تشنج‌ها در رابطه به مکاتب افغان – ترک، کميسيون به اصطلاح انتقال را تلقي کرد و گفت: «تمام اجراآت و استدلال اين کميسيون در مخالفت صريح قوانين کشور قرار دارد و اعضاي اين کميسيون به منظور منافع شخصي شان مي خواهند مشکل مردم ودولت افغانستان را بيشتر سازند و به معارف کشور خيانت کنند».

پس از آن، عبدالشکور دادرس حقوق دان مشهور کشور و معاون کميته والدين مکاتب افغان – ترک همچنان از همکاري مردم با اين کميته در حفظ ارزش هاي تعليم و تربيه در کشور تشکري کرد و گفت: در مدت ماه مي شود که ما خواهان حاکميت قانون در رابطه به دسيسه در برابر مکاتب افغان- ترک شده ايم ولي به اين صداي ما کسي گوش فرا نمي دهد و به قانون اساسي کشور اعتنا نمي کند.

زماني که يک خارجي اتهام تروريست بودن را به مؤسسه تعليمي افغان – ترک وارد کرد ما اعتراض کرديم و آن را با نهادهاي عدلي و قضايي کشور در ميان گذاشتيم تا مطابق قوانين کشور اين اتهامات بررسي شود، ولي به اين خواست قانوني، کسي لبيک نگفت. درحالي که اين اتهام متوجه وزارت معارف، نهادهاي استخباراتي و کشفي و در مجموع متوجه دولت افغانستان مي شود که چگونه در بيست و سه سال فعاليت اين مکاتب، نتوانستند فعاليت تروريستان را در يک نهاد آموزشي افغانستان بررسي کند و زير نام يک ملاحظه مي خواهند به اين روند سالم آموزشي ضربه وارد نمايند.

آقاي دادرس ادامه داد و اظهار داشت:

مدت (9) ماه مي شود که در رابطه به توطيه برعليه مکاتب افغان- ترک مي خواهيم رييس جمهور غني را ملاقات کنيم و موضوع پامال شدن حقوق اساسي خود را با وي در ميان گذاريم ولي در اين مدت، رييس جمهور به ما وقت ملاقات نداده است و اين مسأله هشت هزار خانواده را که به دانش آموزان اين مکاتب تعلق دارند، بسيار نگران ساخته است و فکر مي کنند که زير کاسه، کدام نيم کاسه وجود دارد.

وي گفت که آن ها قانون شکن نيستند و تقاضاي يکجا شدن با حکومت را ندارند، امتياز و وزارت نمي خواهند اما از رييس جمهور مي خواهند به معارف کشور خيانت نشود و فرزندان شان با اين معامله گري ها و دسيسه ها بي سرنوشت نشوند در حالي که بيشتر فرزندان مقامات در بيرون کشور اند و در مورد تعليم و تحصيل شان مشکلي وجود ندارد.

وي همچنان گفت که از مکاتب افغان- ترک و رهبري آن نهايت خوشحال و راضي هستند اما اعضاي کميسيون انتقال به منظور نفع شخصي شان مي خواهند همه ارزش ها پامال شود تا آن ها به مقاصد شان برسند.

دادرس همچنان اظهار داشت که از استادان ترکي اين مکاتب با تمام قوت خود دفاع مي کنند و آن ها را به مثابه مهمانان مهربان خود که فرزندان افغان ها را تربيت سالم مي کنند، مي دانند و نمي خواهند فرهنگ تاريخي مهمان نوازي افغان ها زير سوال برود و به آن خيانت شود و براي يک لحظه هم اجازه نمي دهند که رهبري اين مکاتب تغيير کند و با تمام امکانات خود با رعايت قانون و نظم جامعه در برابر اين توطيه ها ايستاده گي و مقاومت خواهند کرد و مي دانند که زور هزاران خانواده را با خود دارند.

در اخير معاون کميته والدين مکاتب افغان- ترک گفت که رييس جمهور نبايد زير تأثير سخن چهار نفر قرار بگيرد، بل به خواست هزاران تن که طرفدار حاکميت قانون اند و به معارف ارزش قايل اند، توجه کند.

به دنبال آن خانم فريده نيکزاد، يک تن از اعضاي کميته والدين صحبت کرد و گفت که وي به نماينده گي از مادراني که فرزندان شان در اين مکاتب درس مي‌خوانند، سخن مي زند و جانبداري و حمايت خود را از اين مکاتب و رهبري آن که افتخار براي مردم و حکومت اند ابراز داشت و گفت: مکاتب افغان – ترک از بهترين مکاتب در سطح ملي و بين المللي است و نبايد فرزندان شان قرباني معامله و سياست مقامات شود.

در اخير اين گردهمايي، يادداشت اعتراضي والدين مکاتب افغان- ترک به وسيله فهيم دشتي، رييس اجرايي اتحاديه ملي ژورناليستان افغانستان به خوانش گرفته شد و محفل با دعاي پير صاحب مسلم خوستي با آرزوي صلح و دفع توطيه ها برعليه مکاتب افغان- ترک به پايان رسيد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید