نگذاريد تا اوضاع کشور از کنترول بيرون شود!

 

نشست قندهار و اجازه ندادن پرواز برای هواپیمای حامل والی بلخ و باتور دوستم که قصد اشتراک در این نشست را داشتند از جنجالی‌ترین حادثه در کشور است.

عطا محمد نور و باتور دوستم فرزند جنرال دوستم که از چهره های متنفذ و پر قدرت شمال اند به رسانه ها گفتند که حکومت اجازه پرواز هواپیمای حامل آنها را نداده است.

ولی برخی از منابع حکومتی این اتهام را رد کرده اند و گفته اند که نظامیان امریکایی در فرودگاه قندهار بنابر مشکلات امنیتی برای هواپیمای آن ها اجازة نشست را نداده اند و به همین منظور، هواپیما نتوانست از شهر مزارشریف به سوی ولایت قندهار پرواز کند.

این رخداد، برگزار کننده گان نشست قندهار را خشمگین کرده و از حکومت خواستند که از توطیه بر ضد شخصیت های شمال دست بکشند و زمینه را برای آن ها فراهم کند تا در نشست قندهار اشتراک کنند.

دیروز خبرهای در شبکه های اجتماعی دست به دست شد که اگر به شخصیت های شمال در نشست قندهار اجازه اشتراک داده نشود، آن ها بزرگ راه های منتهی به مرکز را موقتاً مسدود خواهند کرد.

نشست قندهار را آن عده از جریان ها و چهره های سیاسی راه اندازی کرده اند که با حکومت اشرف غنی مشکل دارند و همه مخالفان سیاسی اش اند.

این درحالی است که دامنه یی گراف ناخشنودی هایی تعدادی از نهادهای سیاسی و حتا مردم عوام با توجه به خرابی اوضاع اقتصادی، نظامی و سیاسی، گسترش یافته و برخی رییس جمهور غنی را متهم به انحصار قدرت و قانون شکنی و خلاف ورزی کرده اند.

اخیراً مشاور پیشین شورای امنیت ملی گفت که حکومت به این نارضایتی های مردم و نهادهای سیاسی توجه ندارد و تنها به امریکایی ها اتکا دارد و مشروعیت خود را از آن ها می گیرد.

تمام این عوامل سبب شده است که تعدادی از مقامات دولتی از آقای غنی آزرده شوند و همه روزه از طریق رسانه ها و محافل گوناگون، صدای اعتراض شان را بلند کنند و شدیدترین حملات لفظی را به رهبران حکومت نمایند.

با توجه به این گفته‌‎ها، اگر رهبران حکومت وحدت ملی به ویژه شخص رییس جمهور و تیم چند نفره او به این باور اند که امریکایی ها از آن ها حمایت می‌کنند و نباید به این نارضایتی ها توجه شود، اشتباه بزرگ را مرتکب می شوند.

اگر بالفرض همین چهره هایی که نشست قندهار را راه اندازی کرده اند و بخواهند شاهراه های منتهی به کابل را مسدود کنند، این بزرگترین درد سر هم برای رهبران حکومت است و هم مردم کشور شدیداً متضرر خواهند شد که آنگاه امریکایی ها نخواهند توانست اوضاع را کنترول نمایند.

پس بهتر این خواهد که رهبران حکومت وحدت ملی به این حمایت خارجی ها بسیار دل خوش نکنند و به خواسته های معقول جریان های سیاسی گوش فرا دهند و از خر شیطان پائین شوند!!

از سوی دیگر، امریکایی ها هم باید از عقل کار گیرند و به هر گزارش تیم غنی که در فکر سبوتاژ رقیبان سیاسی شان اند، اهمیت و ارزش قایل نشوند.

مردم کشور همه می دانند که آقای غنی به زور امریکایی ها و انگلیس ها به قدرت رسیده و اگر حمایت آن ها نه باشد ممکن دو روز هم حکومت آن ها به عمرش ادامه داده نه تواند.

ولی بهتر است که امریکایی ها به جریان های سیاسی دیگر هم توجه کنند تا ثبات نسبی در کشور و حکومتداری به وجود آید و برنامه های مبارزه بر ضد هراس افگنی آن کشور در منطقه نتیجه مثبت بدهد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید