اعلاميه    مطبوعاتى  دفتر معاونيت  دوم  رياست اجرايي    افغانستان

 

استاد حاجي محمد محقق، معاون رياست اجرايي کشور بنا به دعوت از طرف جمهورى اسلامي ايران با استيذان از رياست اجرايي و در جريان قرار دادن مقام رياست جمهورى، در كنفرانس بيدارى اسلامى منعقده تهران مورخ 1 و 2 قوس 1396 برابر با 22 و 23 نوامبر 2017 به معيت جمعى از شخصيت هاى علمى و سياسى كشور به شمول حضرت صبغت الله مجددى اشتراك نمودند كه چكيده اظهارات ايشان قرار ذيل است:

«از همآهنگي کشور هاي منطقه براي مبارزه و اسقاط خلافت خود خوانده داعش قدرداني نموده اظهار نمودند كه اين مسأله به نفع افغانستان است زيرا كه افغانستان عملاً در جنگ با داعش قرار داشته و مورد تجاوز مي‌باشد و شكست داعش در راستاى منافع ملى كشور است.

از جواز سربازگيري افراد تبعه افغانستان حمايت نشده، بلكه از شكست داعش و تشريك مساعى بين المللى استقبال و از همه كساني‌كه در شكست داعش نقش داشته تقدير شده است كه اين امر موجب بالا رفتن ثبات در افغانستان مي گردد.

داعش طي بيشتر از يك سال گذشته بزرگترين جنايات را عليه غير نظاميان، مراكز دينى و تجمعات مدنى در افغانستان مرتکب شده و اين روند هنوز ادامه دارد. لذا مبارزه همگانى عليه گروه ضد بشري داعش امر بسيار ضرورى است و حکومت افغانستان نيز بارها خواستار چنين کاري از جهانيان شده است.

سکوت در مورد جنايات داعش و گروه هاي افراطى توسط رهبران کشور هاى اسلامى جفا در برابر غيرنظاميان و خون سربازانى است که جان شيرين شان را در ميدان هاي نبرد و مجامع مدنى از دست داده اند و نيز جفا در برابر حقوق مردمى است که در اين کشور دوست دارند با آرامش زنده‌گي کنند. اين وظيفه دينى و ملى است تا صداي مان را در برابر جنايات اين گروه بلند کنيم.

منافع حکومت افغانستان ايجاد امنيت سرتاسري، رفاه و آسايش براي تک تک افراد اين مرز و بوم است و من به عنوان معاون رياست اجرائيه کشور اين آرزو مندى را ابراز مي كنم.»

بناءً مواضع معاونت رياست اجرائيه همواره در راستاى اهداف عاليه حكومت وحدت ملى، منافع ملت و تحكيم ثبات و امنيت ملى بوده و صداى هزاران خانواده ايست كه بستگان آنان در مساجد، مراكز دينى و ميدان‌هاي داد خواهى مدنى توسط بمب گذارى ها و انتحارى هاى داعش جان هاى شيرين شان را از دست داده اند، مي‌باشد.

بنابراين، از صحبت هاى معاونت رياست اجرايي، سوء برداشت و يا سوء تعبير شده و تلاش هميشگى ايشان در جهت حفظ وحدت ملى، مشاركت ملى، فضاى تعامل و همكار يى ميان حكومتى در حكومت وحدت ملى بوده و مي باشد.

والسلام

دفتر مطبوعاتيى معاونت دوم رياست اجرايي افغانستان

اشتراک گذاری:

نظر بدهید