شرکت برشنا: تأمين برق 24 ساعت در کابل ممکن نيست

 

گزارشات مي رساند که شرکت برق افغانستان به دليل ناتواني در جمع آوري پول برق قادر نيست تا مقدار بيشتر برق را از کشورهاي همسايه خريدار کند و يا از منابع داخلي براي توليد برق استفاده نمايد.

گزارش شده است که  کارگاه‌هاي توليدي که به برق نيازدارند، در اين روزها متوقف اند. کسبه‌کاران کوچک نيز مجبور اند براي پيشبرد کارهاي شان از جنراتور استفاده کنند. اداراتي که از کمپيوتر و امکانات ديجيتالي براي پيشبرد کارهاي شان استفاده مي‌کنند، فعاليت‌هاي شان با سکتگي مواجه مي‌شود.

از سويي هم باشنده‌گان کابل مي‌گويند در 24 ساعت تنها 4 تا 7 ساعت در شب برق دارند. احمد ضيا يک باشنده کابل گفت: «از زماني که سردي شروع شده ما با مشکلات زياد مواجه هستيم. از 28 ساعت شايد هفت يا هشت ساعت برق داريم. شب‌ها وقتي خواب مي‌کنيم برق مي آيد و وقتي از خواب بيدار مي‌شويم، برق مي‌رود. ما هيچگونه استفاده‌اي از آن کرده نمي‌توانيم.»

اين باشنده کابل که در يکي از ادارات کار مي‌کند، مي‌گويد وقتي برق نباشد فعاليت‌هايش متوقف مي‌شود و نمي‌تواند وظايفي که به او سپرده شده سر وقت انجام دهد.

کمبود برق در کابل و ولايت‌هاي سبب شد تا اعضاي مجلس نماينده‌گانف مقامات وزارت انرژي و آب و شرکت برق را استجواب کنند. اين نماينده‌گان گفتند که شرکت برق نتوانسته‌اند وظيفه شان را به درستي انجام دهند.

براساس آمار شرکت برشنا، شهر کابل به 550 ميگاوات برق نياز دارد اما مقدار برق فعلي در کابل تنها 265 ميگاوات است. وزارت انرژي و آب و شرکت برشنا گفتند که تامين برق 24 ساعته در شهر کابل، به اين زودي‌ها ممکن نيست.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید