استاد عبدالرب رسول سياف: سياسيون در کندهار برخلاف مصلحت‎هاي کشور تصميم نگيرند

 

پس از آن که نشست شماري از چهره هاي سياسي منتقد حکومت در قندهار به دليل اجازه پرواز نيافتن هواپيماي حامل والي بلخ و پسر جنرال دوستم به اين ولايت، به تعويق افتاد، اين کار واکنش هايي زيادي را به همراه شد.

عبدالرب رسول سياف، از رهبران جهادي و رييس شوراي حراست و ثبات افغانستان، در واکنش به نشست قندهار گفته است که سياسيون در اين نشست، تصميمي نخواهند گرفت که بي جا و مخالف منافع ملي باشد.

شماري از چهره هاي منتقد حکومت از جمله رحمت الله نبيل، رييس پيشين امنيت ملي، همايون همايون، معاون نخست مجلس نماينده گان، عطا محمد نور، والي بلخ، باتور دوستم، پسر ارشد جنرال عبدالرشيد دوستم و سرپرست حزب جنبش ملي اسلامي افغانستان و شماري ديگر، قرار بود نشستي را به دليل آن چه رايزني روي وضعيت سياسي  امنيتي افغانستان عنوان مي کنند، روز پنج شنبه در قندهار داير کنند، اما اين نشست به دلايلي به روز جمعه موکول شد؛ اما برگزار کننده گان اين نشست، ديروز در يک نشست خبري در قندهار گفتند که قرار است اين نشست روز شنبه برگزار شود.

اما آقاي سياف در اين باره به طلوع نيوز گفت: «خواهش ما هم همين است، که هرتصميم که مي گيرند، هرکاري که مي کنند، هرچيزي که مي گويند، مصالح ملک را بر همه چيزي ديگر ترجيح بدهند.»

اين در حالي است که اخيرأ نگراني ها از وضعيت امنيتي  سياسي در افغانستان بالا گرفته اند. پيش از اين، حامد کرزي، رييس جمهور پيشين و شماري ديگر از چهره هاي سياسي، به منظور بيرون رفت از وضعيت کنوني، خواهان برگزاري لويه جرگة سنتي شدند.

اينک اما، عبدالرب رسول سياف مي گويد که بايد لويه جرگة «تعديل قانون اساسي» که در توافق نامة ايجاد حکومت وحدت ملي ذکر است، برگزار شود و بربنياد آن، براي آينده کشور تصميم گرفته شود.

از سويي هم، رييس شوراي حراست و ثبات افغانستان، بر برگزاري يک انتخابات شفاف تأکيد مي ورزد و مي گويد که راهکارهاي انتخاباتي، بايد بر بنياد خواست هاي مردم باشند.

سياف افزود، «صادقانه و مخلصانه زمينه سازي براي برگزاري يک انتخابات شفاف کنند، چرا که انتخابات غيرشفاف از نه انتخابات کرده هم خرابتر خواهد بود.»

اشتراک گذاری:

نظر بدهید