استدلال قابل اندیشه رییس جمهور!

 

دیروز فرماندهی 19 هزار نیروهای مرزی افغانستان از وزارت داخله به وزارت دفاع کشور انتقال یافت.

رییس جمهور غنی در این مراسم گفت، پس از این که فرماندهی این نیروها به وزارت دفاع سپرده شود دست کم ملیاردها دالر در طول سال های آینده به خزانه دولت خواهد آمد!

این استدلال آقای غنی قابل اندیشه است که چگونه با انتقال مسؤولیت نیروهای مرزی به وزارت دفاع عواید دولت آن هم ملیاردها دالر افزایش خواهد یافت؟

ظاهراً از این گفته آقای غنی چنین برداشت می شود که در وزارت داخله به ویژه قوای مرزی تا اکنون فساد گسترده وجود داشت، همین که به وزارت دفاع مسؤولیت فرماندهی انتقال کند، فساد از میان می رود و عواید همه می آید به خزانه دولت!

برای توجیه انتقال مسؤولیت فرماندهی نیروهای مرزی به وزارت دفاع، استدلال شده است که ریفورم و اصلاحات بنیادی در این نهاد عملی می شود  و از سه هزار الی پنج هزار افغانی در معاشات این نیروها اضافه خواهد شد.

حال هم پرسشی است که چرا این ریفورم و اضافه شدن معاشات را برای نیروهای مرزی که در چهارچوب وزارت داخله فعالیت داشت به اجرا درنیاوردید؟ این پرسش هایی است که به آن چندان پاسخ مناسب یافت نمی شود.

برخی از آگاهان باور دارند که بیشتر این تغییرات و وابسته شدن این نهاد به آن نهاد بیشتر روی ملاحظات سیاسی انجام می شود.

در همین اواخر رییس جمهور غنی می خواست که اداره قضایای دولت از وزارت عدلیه به سارنوالی انتقال یابد.

با وجودی که وزیر عدلیه با گزارش هایی که در رسانه بازتاب یافته است بیشترین کار و زحمت را در این وزارت انجام داده و در فکر فساد هرگز نمی باشد و گذشته او این ادعا را به اثبات می رساند، اما با وجود این هم رییس جمهور او را در حضور مردم ملامت می کند و به وی اخطار می دهد که به پرونده های قضایای دولت رسیده گی کند در غیر آن مسؤولیت این نهاد به سارنوالی سپرده خواهد شد.

گرچه این پیشنهاد آقای غنی در مخالفت صریح قوانین کشور قرار داشت و پذیرفته نشد، ولی نفس مسأله مهم است که چرا غنی می خواهد به یک نهاد چنین ضربه وارد کرد و کارها را از تهداب خراب کند؟

برخی گفتند که یگانه دلیل زیر فشار قرار گرفتن وزیر عدلیه این بود که او در تیم رییس جمهور نمی باشد و باید توبیخ شود.

اکنون ممکن است که ملیاردها دالر پس از انتقال فرماندهی مرزی به وزارت دفاع به خزانه دولت بیاید و فساد کاهش یابد؟

در حالی که کاهش فساد بستگی دارد به چگونگی صداقت رهبران دولت و این که آیا آن ها اراده مبارزه برضد فساد را دارند و یا این که خود شان آلوده به فساد اند؟

اگر کارمندان پایین رتبه مشاهده کنند که وزیر و یا رییس جمهور آلوده به فساد نیست در آن صورت آن ها دست به اختلاس، رشوت و چپاول دارایی های عامه نمی زنند و می فهمند قانون گریبان آنها را خواهد گرفت.

با توجه به این ملاحظات با انتقال مسؤولیت نیروهای مرزی به وزارت دفاع فساد از میان نخواهد رفت و نه عواید دولت اضافه خواهد شد تا این که این نیروها اطمینان حاصل کنند که در رهبری دولت فساد وجود ندارد و رهبران دولت اراده قاطع برضد فساد دارند و این مسأله هیچ ارتباطی به وزارت داخله یا دفاع ندارد.

برای قناعت شما به این شعر حکیمانه سعدی(رح) توجه کنید:

اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی

برآورند غلامان او درخت از بیخ

به پنج بیضه که سلطان ستم روا دارد

زنند لشکریانش هزار مرغ بر سیخ

تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!

اشتراک گذاری:

نظر بدهید