راه وفاق ملي و دوستي را در ميان مردم هموار کنيد !

 

تب و تاب سياسي دولت و سياسيون اين روزها بالا گرفته است. اين تب و تاب زماني شدت گرفت که برخي از چهره هاي سياسي و متنفذين ولايت قندهار همايش بزرگي را در آن شهر برپا کردند تا هم کاستي هاي نظام را به نقد بگيرند و هم راه هايي را که بتواند کشور و نظام را از وضعيت کنوني نجات بدهد، دريابند.

ده ها تن از نماينده گان مردم در مجلس نماينده گان در شمار کساني بودند که دراين همايش  گسترده حضور داشتند و دولت بر خلاف مفاد قانون اساسي و عرف دموکراسي نظام، در راه سفر استاد عطامحمد نور و فرزند جنرال دوستم، معاون اول رياست جمهوري مانع ايجاد کرد.

اين همايش گفته مي شود که در مخالفت با کارکردهاي زعامت کنوني در حکومت وحدت ملي برگزار شده بود و از اين رو رييس جمهوري و هوادارانش آن را نکوهش کردند.

هراس رييس جمهوري از اين همايش سبب شد که جماعتي ديگر در ولايت پکتيا و ديروز در ولايت ننگرهار همايش هاي مشابهي تشکيل دادند ولي در اين دو همايش، شرکت کننده‌گان به هواداري رييس جمهوري سخن راندند و مصوبات جلسه گسترده قندهار را نيز به زيان کشور دانستند.

آشکار است که همايش هايي که بر ضد جلسه قندهار در پکتيا و ننگرهار برگزار شده بود از سوي واليان آن دو ولايت سازمان يافته بودند و اين کار به زيان اقتصاد بيمار گونه دولت مي باشد.

ديده مي شود که اقشار گوناگون مردم و سياسيون، به جاي اين که انرژي خويش را در راه ثبات کشور به کار گيرند، در چنين همايش هايي که راه به مطلوب نمي برد مصرف مي کنند.

حتا که در پشت پرده هاي منظور و اهداف آنان نيز نظر کنيم در مي يابيم که در آن اهداف قبيلوي نيز نهفته است که اين مي تواند سبب تقابل و رودر رويي مردم شود.

ما از مردم عزيز خويش و سياسيون کشور مي‌خواهيم که در راستاي اهداف همه گاني و ملي بسيج شوند. سياسيون و جريان هاي سياسي موجود در کشور بايد دست به دست هم بدهند تا بتوانند به مثابه يک نيروهاي فعال واثر گذار، نظام را از کجراهه هايي بيرون کنند که  مردم و کشور را به سوي آيندة خوبي به پيش نمي برد.

دولت مکلفيت دارد تا به جاي تنش زايي در کشور، راه وفاق و دوستي ميان مردم را هموار کند و از اين راه هم به ثبات بخشي نظام و هم به پايان جنگي متحد شوند، که چهل سال است دار و ندار زنده‌گي ما را نابود مي کند و فرزندان اين کشور را به خاک و خون مي کشاند.

رويا رويي جريان هاي سياسي در تقابل با همديگر نمي تواند مانند مؤلفه مهم نظام دموکراسي عمل کند، زيرا اين تقابل از نوع ديگري است که در آن آرا و نظريات آنان به سعادت و رفاه مردم، طي طريق نمي‌کند.

دولت که همين اکنون در کجراهه  انحصار قدرت و تک روي منزل و مراحل  مي زند، خود در تشديد تقابل  هايي مي کوشد که سرانجام، سودي به مردم و حکومت ندارد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید