امپراطوري امريکا بايد رقيب داشته باشد

يک نشريه سويدن مي نويسد، امروز جنبش صلح وجود ندارد. ما در سويدن افزايش تسليحات را تأييد مي‌کنيم و در تمرينات نظامي در جوار سرحد روسيه شرکت مي ورزيم.

بدون تزلزل سيستم هاي موشکي
« Patriot» امريکايي که هزاران تن از مردم بيگناه را کشته اند، خريداري مي‌کنيم. ما جنگ هاي بزرگ مقياس امريکا را که در طول تمام سال هاي 2000 جريان داشتند و باعث کشته شدن ميليون نفر شده، انتقاد نمي کنيم.

نشريه همچنان نوشت، ما به جاي اين، با اختيارنمودن خاموشي و همکاري نمودن با ناتو، به نوکر امريکايان مبدل گشته ايم. ما روسيه را دشمن ما و تمام جهان مي خوانيم و به امريکا اجازه مداخله بلامانع در کشورها مي‌دهيم که آن‌ها را دعوت نه کرده اند. ما فيل را ناديده مي‌گيريم.

تقريباً يک سال مي‌شود که عربستان سعودي يمن، يکي از فقيرترين کشورهاي جهان، را به کمک امريکا بمبارد مي‌کند و آن را به ويرانه مبدل ساخته است. طبق اظهارات سازمان ملل متحد، حالا در آنجا فاجعه بشري به وجود آمده است.

امريکا طي شش ماه اخير به عربستان سعودي سلاح به ارزش 57 ميليارد دالر فروخته است و همچنان «دولت اسلامي» و «القاعده» (سازمان هاي تروريستي، ممنوع در روسيه — تبصره مديريت مسؤول) را تشويق مي‌کرد و به آن‌ها پول مي‌داد. اين کار مانع آن نه شد، تا رييس جمهور دونالد ترامپ بدون اندکترين احساس خجالت، اعلام نمايد که دول ديگر بايد در برابر مطالبات امريکا تسليم شوند.

کورياي شمالي، به گفتة او، بايد سلاح هستوي نابود سازد و پرتاب موشک ها را قطع نمايد. برعلاوه اين، امريکا تحريمات اعظمي شديد وضع مي‌کند که به هيچ وجه به دستيابي اهداف و تابع ساختن کورياي شمالي کمک نمي کنند. چين، روسيه و اکثريت مردم کورياي جنوبي به جاي اين کار به پيشبرد مذاکرات ترجيح مي‌دهند.

نشريه مي افزايد، روسيه از خود تاريخ و کلتور خاص دارد و تمدن آن را نمي توان با مقياس ما اندازه گيري کرد. خاصتاً با سمتگيري به برج راهنمايي اشتباه ناپذير امريکايي.

مولف، نتيجه گيري مي‌کند، با تأسف، در کشور ما سياستمداراني وجود ندارند که راجع به خلع سلاح در جهان صحبت نمايند. هيچکس در اين باره چيزي نمي گويد که معاشرت و تجارت  نسبت به درهاي بسته و تحريمات بهتر است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید