محقق تعليق عضويتش  در شوراي امنيت ملي را رد کرد

دفتر محمد محقق، معاون دوم رياست اجرايي تعليق عضويت آقاي محقق از شوراي امنيت ملي را رد مي‌کند.

اخيراً گزارش‌هايي به نشر رسيده مبني بر اين‌که عضويت معاون دوم رييس اجرايي از شوراي امنيت ملي به تعليق در آمده‌است.

در همين پيوند دفتر محمد محقق با نشر اعلاميه‌يي مي‌گويد از بعضي از رسانه‌هاي تصويري و برخي عناصر ناباب گزارش‌هايي نشر شده که گويا عضويت معاون رياست اجرايي در شوراي امنيت ملي به تعليق در آمده‌است.

در اعلاميه گفته شده که اين خبر نه تنها صحت ندارد که بر اساس غرايض نادرست شخصي بعضي افراد مي‌باشد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید