سه ميليون و سه صد هزار نفر در افغانستان نيازمند کمک هاي فوري هستند

سازمان ملل متحد مي‌گويد، سه ميليون و سه صد هزار تن از شهروندان افغانستان در زمستان امسال خورشيدي به کمک‌هاي فوري نياز دارند اين در حالي است که 39 در صد مردم زير خط فقر زنده‌گي مي کنند.

در گزارش سازمان ملل که اخيراً به نشر رسيده، آمده است. تنها در ماه اکتوبر در نتيجه جنگ با طالبان مسلح، حدود 360 هزار تن در افغانستان از خانه‌هاي‌شان بي‌جا شده‌اند.

همچنان حداقل 560 هزار تن از پناهجويان افغانستاني که در جريان امسال از ايران و پاکستان باز گشته‌اند ، بيش از هر زماني نياز به کمک‌هاي فوري دارند.

اداره همآهنگي کمک‌هاي بشري سازمان ملل متحد در گزارش‌اش همچنان گفته که حد اقل نُه صد هزار تن از شهروندان افغانستان در نتيجه جنگ‌ها از خانه‌هاي‌شان بي‌جا شده‌اند و در وضعيت بد در کمپ‌ها به سر مي‌برند.

در گزارش سازمان ملل آمده است، در نتيجه جنگ‌هاي نُه ماه نخست امسال، حداقل 2480 کودک در افغانستان کشته شده‌اند.

به تخمين اين سازمان، 60 درصد از کودکان افغان در وضعيت فعلي، آزار مي‌بينند زيرا اعضاي خانواده‌هاي‌ شان کشته شده‌اند و يا هم به صورت دوامدار در هراس بسر مي‌برند.

در گزارش همچنان آمده‌است که 40 درصد از کودکان در افغانستان شرايط لازم براي پيشرفت را ندارند و همچنان شمار کودکان قرباني در نتيجه بيماري‌هاي که معالجة آن خيلي به آساني ممکن است، افزايش يافته‎است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید