واگذاري بيت المقدس به اسرائيل دهشت افگني را بيشتر مي کند

 

در حالي که جهان اسلام گرفتار تشدد و پراکنده گيست و سايه وحشت بنياد گرايي ها اعتبار کشور هاي تمدن ساز را درهم نورديده است، سرانجام امريکا کاري را کرد که از اين کشور بزرگ دنيا توقع نمي رفت.

ترامپ رييس جمهوري امريکا در ميان بهت و حيرت مسلمانان دنيا، بيت المقدس را به عنوان پايتخت اسرائيل به رسميت شناخت و به اين ترتيب نه تنها موجب رنجش شديد مسلمانان را فراهم کرد، بلکه  مخالفت هاي بسياري از کشور ها را نيز برانگيخت.

در چين وضعيتي است که حرمت يک ميليارد و هفتصد ميليون مسلمان دنيا نيز زير پا نهاده شد و امريکا ثابت کرد که به باور ها و عقايد ديني مردم مسلمان هيچگونه اعتنايي ندارد.

اگر سوال شود که چرا اين کار سال ها پيش از اين، ازسوي امريکا در پيش گرفته نشد، مي توان پاسخ آن را در چند نکته خلاصه کرد.

کشور هاي خاورميانه و شمال افريقا هم قدرتمند تر از امروز بودند و هم ثبات بيشتر داشتند. اما توطيه هاي امريکا، انگليس و فرانسه در همياري با اسرائيل سبب شد که شمال افريقا دچار تحولات حيرت انگيزي گردد. قذافي از ليبيا، صدام حسين از عراق کشته شدند و کشور هاي شان در ميان آتش خانمانسوز جنگ به ويرانه مبدل گرديد و جاي حکومت هاي با ثبات را در آن کشور ها، نظام هاي بي ثبات همراه با آشوب و جنگ هاي داخلي گرفت.

غرب با ايجاد داعش و حمايت از شورشيان سوري جنگ عليه نظام بشارالاسد را آغاز کرد و اين جنگ نه تنها ثبات منطقه را دگرگون کرد که هردو کشورسوريه و عراق را يک بار ديگر ويران و ويرانه تر ساخت  و به اين ترتيب، کشور هاي مهم قدرتمند منطقه در حالي در هم کوبيده شدند که عربستان سعودي نيز در تباني با امريکا، از بي ثباتي و ويراني اين کشور ها حمايت کرده است.

در چنين وضعيتي، دهشت افگني و ترور که بسياري از کشور هاي منطقه منجمله افغانستان، پاکستان، خاورميانه، شاخ افريقا و شمال افريقا را گرفتار کرده است، قوت جهان اسلام را تضعيف و اعتبار و وجاهت اسلام را شديداً آسيب رسانيده است.

از اين لحاظ امريکا اين فرصت را بهتر دانسته و دست به چنين اقدام زد و باور مند است که ديگر آب از آب تکان نمي خورد و قبلة اول مسلمانان را براي اسرائيل قباله داد.

هر چند اين اقدام از سوي بسياري از کشور هاي دنيا مورد نکوهش قرار گرفته است ولي معلوم است که اقدام کلاني بر ضد اين کار از سوي کشور هاي اسلامي صورت نخواهد گرفت و در عوض، دسته هاي کوچک مسلمانان و گروه هاي تروريستي اي که در خاورميانه و جنوب آسيا جا به جا اند، تحريک شده و و دست منافع ايالات متحده امريکا را در برخي از کشور هاي دنيا آماج قرار خواهند داد.

به باور ما، اقدام امريکا تروريزم ودهشت افگني را در سراسر جهان تحريک مي کند و در دراز مدت نيز اذهان عامه کشور هاي اسلامي را بر ضد خود در ضديت خواهد کشاند.

اين پيشامد حتا شايد در برخي از کشور ها سبب سازماندهي حملات تروريستي و دهشت افگنانه شود که در آن انسان هاي بيگناه کشته مي شوند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید