خلوت‌گر: خبرنگاران نبايد با خشونت‌هايي که عليه شان صورت مي‌گيرد، عادت کنند

 

دفتر ‎ني، حمايت کننده رسانه‎هاي افغانستان، از افزايش بي‏سابقة خشونت عليه خبرنگاران در شهر کابل، از زمان حکومت وحدت ملي نگراني دارد.

رييس اجرايي ني مي‏گويد: افزايش خشونت عليه خبرنگاران موجب شده تا آن‌ها با کمک نهادهاي استخباراتي و کشفي با انجام يک نظرسنجي مشخص بسازد که چه تعداد از خبرنگاران خواستار پيگير خشونت با خبرنگاران اند و چه تعداد ديگر مخالف انجام تحقيق و بررسي در اين مورد شده اند.

مجيب خلوتگر رييس اجرايي ني روزگذشته در يک کنفرانس خبري گفت، حکومت پس از شانزده سال مجبور شده که تعهد کند تا قضاياي خشونت عليه خبرنگاران را به طور جدي بررسي کند و به تعقيب آن، کميته‎اي تشکيل شد که تمامي قضيه‏ها و پرونده‌هاي خشونت عليه خبرنگاران را دسته‏بندي نمايند.

او افزود، نهادهاي امنيت ملي، وزارت دفاع،  نهادهاي عدلي و قضايي، سارنوالي و دادگاه عالي، متعهد شدند تا قضايا را بررسي کنند. خلوتگر، مشکل اساسي اين موضوع را ترس خبرنگاران مي‎داند که حاضر نيستند، قضاياي خشونت را پي‌گيري کنند.

به باور او، اگر اين روند همچنان ادامه پيدا کند تمام فعاليت‏‎ها و دادخواهي‏هايي که در طول اين ده سال در اين زمينه صورت گرفته است، بي فايده خواهد بود.

بسياري از خبرنگاران از دنبال کردن پرونده هاي شان منصرف شده اند.

خلوتگر افزود که در اين نظرسنجي 231 خبرنگار اشتراک کرده بودند و از اين ميان، 177 خبرنگار با اين خشونت‌ها رو به رو شده اند. او گفت 56 درصد خبرنگاران گفته اند که دوست ندارند قضاياي شان از سوي نهادهاي عدلي و قضايي پيگيري شود، اما 44 درصد خبرنگاران موافق بررسي شدن قضاياي خشونت بودند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید