رییس دارالانشای شورای عالی صلح: با هر شیوه ای که طالبان بخواهند، صلح می کنیم

 

شوراي عالي صلح اعلام کرد، براي آغاز گفتگوها با گروه طالبان هيچ پيش‌شرطي ندارد.

اکرم خپلواک رييس دارالانشاي شوراي عالي صلح هفته گذشته در يک نشست خبري در کابل با تأکيد براين‌که شوراي صلح هيچ پيش شرطي براي آغاز گفتگوها با طالبان ندارد گفته است که شوراي صلح براي آغاز گفتگوهاي صلح آماده پذيرش هر نوع کار شيوه طالبان است.

وي ابراز اميدواري کرده است که طالبان به اين خواست شورا پاسخ مثبت بدهند چرا که جنگ راه حلي براي مشکل افغانستان نيست.

وي با اشاره به سفر هيأت بلند پايه اين شورا به اندونزيا نيز اظهار کرده است که اندونزيا به صفت کشوري‌که خود به دنبال صلح است، تجاربش را در بخش صلح با افغانستان شريک سازد.

اعضاي شوراي صلح همچنين در اين نشست اعلام کرده اند که تا يک ماه ديگر چهار نشست از عالمان دين، جامعه‌ي مدني، زنان و رهبران سياسي و جهادي را در پيوند به چگونگي گفتگوهاي صلح با طالبان در کشور برگزار مي‌کند.

گفته مي شود شوراي عالي صلح حتا حاضر است تا گروه طالبان دفتري در کابل ايجاد کند تا بتوانند از اين راه مذاکرات خود را مستقيماً با اين گروه ادامه دهند، اما آ گاهان امور و مردم به اين باور اند که گشايش دفتر سياسي براي طالبان در كابل، امتيازدهي به دشمن و بي حرمتي به خون هزاران قرباني اين سرزمين است. طالبان به عنوان مزدوران استخبارات بيگانه سال ها است كه با پيشبرد جنگ نيابتي پاكستان و ساير قدرت هاي منطقه، خون هزاران شهروند بي دفاع و همچنان سربازان افغانستان را ريخته اند و مي ريزند.

اين گروه مزدور هرگز خود اراده ندارند و به حيث ابزار جنگ نيابتي پاكستان در راستاي تأمين منافع بيگانه برضد مردم ما استفاده مي شوند.

برخي مردم مي گويند که نهاد تشريفاتي شوراي صلح كه به عنوان يک پروژه سياسي فعاليت مي كند و استقلال عمل ندارد سال ها است اين شورا پول هاي آمريكايي و انگليس ها را زير نام تطبيق و تبليغ پروسه صلح ميان خانواده هاي رهبران جهادي و سران اقوام تقسيم مي نمايد. شوراي صلح از بدو تأسيس تاكنون هيچگونه نقشي در تأمين صلح و امنيت نداشته، بلكه تمام تصاميم اين نهاد از سوي ارگ به اشاره خارجي ها صورت مي گيرد.

اقدام تازه غير عقلاني و شوكه كننده شوراي صلح براي گشايش دفتر سياسي طالبان در كابل بدون هيچ نوع پيش شرطي در واقع مشروعيت بخشيدن به گروه هاي تروريستي قباحت زدايي از چهره منحوس دشمن (طالب) بستر سازي و براي برگشت طالبان بر قدرت، به حاشيه راندن يک بخش كلان مردم افغانستان از بدنه نظام خواهد بود.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید