بد امنی در شهر بیداد می کند!

در حالی که هزاران تن از نیرو های امنیتی در شهر کابل عهده دار تأمین امنیت و نظم هستند، بد امنی، قتل، آدم ربایی و انواع دیگر جرم و جنایت در این شهر که پایتخت حکومت اشرف غنی است، بیداد می کند.

مردم پایتخت در هیچ نقطه کابل مصونیت و امنیت ندارند و همه روزه و هر شبه شهروندان این شهر شاهد رویداد های خونین و تکان  هنده هستند که نشان می دهد در درون نهادهای امنیتی کشور یک جای کار می لنگد .

در تازه ترین رویداد شب شنبه افراد مسلح ناشناس در لباس نیرو های امنیتی به یک منزل مسکونی یورش برده و ده تن از اعضای آن خانواده را که زنان و کودکان نیز در میان آنان موجود بود، بیرحمانه و با فجیع ترین حالت به شهادت رسانیده اند.

جنایت کاران حتا به کودکان خورد سال رحم نکرده و آنان را به گلوله بسته اند و دیروز انتشار خبر مذکور، شهروندان کابل را در وحشت و بهت فرو برد و نگرانی شان را به شدت افزایش داده است.

این رویداد و حوادث دیگری که به رسانه ها درز نمی کنند و پوشیده می مانند، گواهی میدهند که بد امنی در این شهر و در بسیاری از شهرها افزایش یافته است و این می رساند که نیرو های امنیتی و کشفی و جنایی در کار و وظیفۀ شان ناکام اند.

از جانبی هم، دیده شده است که افراد مسلح غیر مسؤول نیز در گوشه و کنار شهر به نام های مختلف گشت و گذار می کنند و این نکته نیز آرامش و آسایش مردم مظلوم پایتخت را گرفته است.

در چنین وضعیتی که شهر کابل نیاز شدید به امنیت دارد و باید آرامش کامل در آن به عنوان پایتخت مملکت وجود داشته باشد، نیرو های امنیتی نمی توانند این ماموریت را به درستی اجرا کنند.

از همین سبب میزان جرم و جنایت در نواحی مختلف شهر کابل بالا رفته و اسباب نگرانی های مردم را فراهم کرده است.

همچنان دیده می شود که در چنین حالتی که باید نیرو های امنیتی برای وظایف امنیتی در نواحی مختلف شهر گماشته شوند، صد ها تن از آنان در کار محافظت افراد و اشخاص، سرمایه داران، اعضای کابینه، جنرالان و نماینده گان مردم در هردو مجلس و دیگر مقامات بلند پایه دولتی، فرماندهان و رهبران جهادی توظیف شده اند.

حالا اگر امنیت به خوبی در شهر ها تأمین گردد و افراد مسلح غیر مسؤول خلع سلاح شوند، دروازه های ورودی به شهر کابل جلو ورود افراد مسلح را بگیرند، می توان امیدوار شد که شاید وضعیت امنیتی در کابل رو به بهبودی نهد.

مردم باور دارند که مسؤولان نهاد های امنیتی و به ویژه حوزه های امنیتی در کار های شان موفق نیستند.

ارگان های کشفی در دم و دستگاه نهاد های امنیتی نیز در اجرای وظایف شان به گونه بایستۀ آن عمل نمی کنند و این همه اهمال و سهل انگاری سبب شده تا گراف جرم و جنایت و قتل و کشتار مردم و آدم ریایی ها بالا برود.

مردم از حکومت می خواهند تا هم جلو فساد در نهاد های امنیتی گرفته شود وهم در برنامه های امنیتی شان تجدید نظر نموده و نقاط ضعف آن را تشخیص و با گماشتن افراد مسلکی و شایسته در پست های حساس امنیتی، زمینة بهبودی اوضاع امنیتی در پایتخت و شهر های دیگر کشور را فراهم سازد.

از یاد نبریم که تحکیم حاکمیت قانون در کشور نیز یکی دیگر از مؤلفه هایی است که تحقق آن سبب می شود تا وضعیت امنیتی در کشور بهتر شود. با این کار مجرمین و جنایت کاران و مجرمین درک خواهند کرد که جرم و جنایت شان مکتوم نمی ماند و آنان سرانجام به چنگال قانون خواهند افتید.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید