افزایش بی‌سابقه شمار سلفی‌ها در آلمان

 

رییس اداره حفاظت از قانون اساسی یا استخبارات داخلی آلمان گفته که در حال حاضر بیشتر از هر زمان دیگر افرادی با ایدیولوژی سلفی در آلمان زنده‌گی می‌کنند.

هنس گیورگ ماسن، رییس استخبارات داخلی آلمان گفت که شمار پیروان ایدئولوژی بنیادگرای سلفی در آلمان به «بیش از هر زمان دیگر» بلند رفته است. استخبارات داخلی آلمان شمار آن‌ها را ۱۰ هزار و ۸۰۰ نفر ذکر کرده است، در حالی که در دسمبر سال گذشته این رقم ۹۷۰۰ نفر بود.

او افزوده است که به دلیل انشعاب رو به افزایش حلقه‌های سلفی و ترویج این ایدئولوژی در حریم خصوصی، مقام‌ها به سختی می‌توانند بر آن نظارت داشته باشند.

استخبارات داخلی آلمان گفته است که سلفی‌ها حالا برای جلب پیروان جدید کم و بیش از تبلیغات در روی جاده‌ها و مساجد خودداری می‌کنند و بیشتر آن‌ها در گروه‌های کوچک و یا از طریق انترنت افراطی می‌شوند.

این اداره همچنین به افزایش شبکه‌های زنان سلفی اشاره کرده است که مقام‌ها در دسترسی به آن‌ها مشکل دارند.

مقام‌های امنیتی، جنبش سلفی را به عنوان تخته خیز تروریسم اسلام‌گرا به خصوص برای مسلمان‌های جوان می‌بینند.

توماس دیمیزیر، وزیر داخله آلمان فدرال سال گذشته یک کمپاین مشهور سلفی‌ها برای جلب پیروان جدید را ممنوع کرده بود.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید