تکميل کارهاي نخستين عملي‎سازي پروژة تاپي در افغانستان

مسؤولان وزارت معادن مي گويند که کارهاي نخستين عملي سازي پروژة تاپي در افغانستان تکميل شده است و قرار است تا سه ماه ديگر، کار ساختمان لولة گاز ترکمنستان در چارچوب اين پروژه در افغانستان آغاز شود.

سخنگوي وزارت معادن در زمينه گفت: مسيرعملي شدن لولة گاز ترکمنستان در افغانستان مشخص شده است و حکومت افغانستان براي عملي ساختن اين پروژه،
آماده گي لازم را دارد.

سخنگوي وزارت معادن افزود که با افزايش همکاري هاي اقتصادي ميان افغانستان و کشورهاي منطقه، قرار است روند عملي شدن پروژه تاپي در کشور با برگزاري يک مراسم ويژه آغاز شود.

قرار است روند عملي سازي پروژة تاپي، با سهم  کشورهاي شامل اين پروژه، از سوي «تاپي لميتد» در ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند به پيش برده شود.

قابل ذکر است که پروژة تاپي که گاز ترکمنستان را در لوله يي به درازي1814 کيلومتر از ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند انتقال خواهد داد، در کنارش لين برق وارداتي و کيبل فايبر نوري نيز کشيده خواهد شد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید