در يک‌ونيم سال اخير 832 رويداد قاچاق واختطاف انسان ثبت شده است

مسؤولان در کميسيون عالي مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران مي گويند که دربخش بازداشت مظنونين در پيوند به قضاياى قاچاق انسان، دستآوردهايى داشته اند؛ اما تاکنون موفق به ايجاد حساب بانکى به اين کميسيون نشده اند.

کميسيون عالي مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران؛ در سال 1390 تحت رياست وزير عدليه  وبه همکاري وزارت‌ هاي داخله، خارجه، ارشاد، حج‌‌ و اوقاف، صحت عامه، اطلاعات و فرهنگ، مهاجرين و عودت کننده‌گان، امورزنان، دادگاه عالي، کميسيون حقوق بشر، رياست امنيت ملى، لوى سارنوالى و  نهاد هاى جامعه مدنى ايجاد گرديد و پس از آن، کميسيون هاي ولايتي و کميتة تخنيکي  آن نيز به منظور تسهيل فعاليت‌هاى کميسيون ايجاد شد.

اين کميسيون، به منظور مبارزه با جرايم قاچاق انسان و قاچاق مهاجران و تأمين همآهنگي ميان مراجع ذيربط ، به تعداد 16 عضو داشته که تحت رياست وزير عدليه فعاليت دارند.

رهبرى اين کميسيون را وزير عدليه برعهده دارد.

اين کميسيون از زمان تأسيس تاکنون 23 جلسه رهبرى و تعدادى جلسات ديگر به منظور بحث روى مسايل مختلف، بررسي فعاليت هاي انجام شده و دستآوردها در رابطه به مبارزه باقاچاق انسان  داشته است.

محمد حسن سليمي مسؤول سکرتريت کميسيون عالي مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران گفت که از آغاز سال 1394 تاکنون 1268 مظنون در پيوند به قضاياي قاچاق انسان گرفتار و به ارگان هاي عدلي معرفي گرديده اند.

وى افزودکه در سال 1395به تعداد 568 قضيه قاچاق انسان، 278 قضيه اختطاف و 1966 قضيه گروگان گيري از سوي وزارت امور داخله و رياست عمومي امنيت ملي، مورد بررسي قرار گرفته است.

سليمى، با بيان اين‌که از جمله قضاياي ياد شده، به تعداد 408 قضيه اختطاف و قاچاق انسان به اداره لوي سارنوالي احاله گرديده است، گفت که 245 تن اعم از زن و مرد، تنها در پيوند به قضاياي قاچاق انسان محاکمه گرديده اند.

از سويي هم اداره لوي سارنوالي مي گويد که از آغاز سال 1395 تا نيمة اول سال 1396، به تعداد 832 قضيه قاچاق انسان، قاچاق مهاجرين و اختطاف به اين اداره احاله گرديده است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید